Čtení na 17. dubna 2015

Sám Hospodin povede při s lidmi.
Ž 7,9


Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?
Jk 4,12


Žalmista se obrací k Bohu jako ke spravedlivému soudci, očekává, že mu dopomůže k právu - podle jeho (žalmistovy!) spravedlnosti a bezúhonnosti. Ano, i kolem nás je spousta nespravedlnosti, silní utlačují slabé, bohatí (lidé i země) dále bohatnou na úkor chudých, krásní, chytří a slavní získávají další výhody na úkor těch ostatních. Kdo se nás zastane? Jsme-li v pozici těch znevýhodněných, očekáváme pomoc od Hospodina. Ale skutečně se můžeme jako žalmista odvolávat na svoji spravedlnost a bezúhonnost? Nemáme náhodou ve vlastním oku trám, když vidíme v oku druhého třísku? Nebo alespoň ve vlastním oku třísku, když vidíme v očích jiných trámy?
Děkujeme ti, Pane, že můžeme soud nad sebou i nad druhými přenechat tobě, který jediný jsi skutečně spravedlivý.

L 23,50-56 * Ř 15,14-21

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.