Čtení na 13. července 2015

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu.
Jl 2,13


Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným."
L 18,13


Součástí večeře Páně je vyznání hříchů, které upřímnému křesťanu někdy může působit rozpaky. Třeba se v tu chvíli necítí tak provinile, aby to korespondovalo s vyslovovaným vyznáním. Je to hřích, nevzpomenout si na hříchy ve chvíli, kdy je mám vyznat? Je to hřích, vyznávat ústy, ale necítit se zvlášť provinile?
Je dobré si uvědomit, že pokání není jenom pocit. Ve skutečnosti člověk může prožívat velkou lítost jako emoci, ale takovou, která odezní bez dalšího efektu. Pro skutečné pokání je důležitější střízlivé, trvalé, někdy i dost neemocionální uvědomění, že Bůh má právo mě soudit a moc odpouštět. Na to druhé, prosím, nezapomínat! Pokora a důvěra je klíčem.
Nejdražší Pane, jsem hříšník i tehdy, kdy to necítím, a je mi odpouštěno i tehdy, kdy se necítím hoden - kéž je to všechno ve tvých rukou!

Ex 14,15-22 * Mt 5,33-37

Čtení na 13. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.