Čtení na 15. srpna 2015

Hospodine, tobě přece záleží na věrnosti.
Jr 5,3


Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!
Žd 13,7


Věrnost znamená moci se spolehnout, že mne partner (nejen v manželství) nepodrazí, neopustí, že ke mně nebude lhostejný, že se proti mně nepostaví nepřátelsky. Ale současně to musí znamenat, že je také na mne spolehnutí, neobrátím se zády, nepostavím se proti. Pak je to harmonický vztah, vzájemná pomoc, opora, provázení, jistota. Když však věrnost vymizí, prožíváme osobní traumata, zhroucení. A bolí to, moc to bolí. Věrnost byla dána člověku do vínku při stvoření jako jeho schopnost. Ano, i Hospodin ji vyžaduje od člověka vůči sobě. A nepožaduje nic, co by člověku nedal, k čemu by ho sám neuschopnil. Proto může od člověka vyžadovat věrnost, dodržování smlouvy, kterou mu nabídl. Však na tom člověk "neprodělá".
Hospodine, kéž mám i dnešního dne ve všech situacích, rozhodnutích, slovech i myšlenkách na paměti, na čem ti záleží..

Dt 4,27-40 * Mt 11,20-24

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.