Čtení na 6. prosince 2015

Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.
Iz 60,1


Vy všichni jste synové světla a synové dne.
1Te 5,5


Dnešní starozákonní heslo je vpravdě evangeliem, však se v něm proroku Izajášovi podařilo díky Boží milosti zachytit rovnou tři spásné roviny: návrat z babylonského zajetí - spása pro Izrael; příchod Mesiáše, pravého Světla - spása pro celý svět; světlo pro život jednotlivce - individuální spása. Vždy znovu jsem fascinován - a nejsem sám, neboť v dějinách Božího lidu je to častá situace - biblickou teologií světla. Naše situace tak nemusí být ani vyřknuta, protože už jen tím, že se mluví o světle, lze předpokládat i temnotu; hřích se tak jeví jako temnost každodennosti, ale právě do takové situace se vlamuje Bůh jako světlo! A kde je světlo, tam je člověk oslněn, fascinován, tam najednou mizí temnota! Tohle je jeden z významů Vánoc, které se blíží!
Sviť světlo, sviť, uprostřed světa tmy, všechnu pak ji pronikni!

L 21,25-33 * Jk 5,7-8 * Ž 80

Čtení na 6. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.