Čtení na 7. prosince 2015

Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.
Iz 11,9


To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
1Tm 2,3-4


Moře - nepředstavitelně rozlehlé plochy našeho světa, jejichž dno jsme z velké části nikdy neviděli, aniž ho kdy uvidíme, protože je naplněno vodou, vodou obtížně proniknutelnou, která ovšem dává život a je plná života. Moře a voda - to zkrátka patří k sobě! Starozákonní prorok pak analogicky klade k sobě zemi (souš?) a poznání Boha... A je to krásné zaslíbení, ano, jednou se díky Božímu poznání budeme znát všichni, jednou budeme skutečně znát celou zemi. Je zde však i Boží varování: podobně jako je život v moři možný jen díky vodě, je zase život na zemi možný jen díky poznání Hospodina - jen díky víře v Boha. Kéž si to dokážeme uvědomovat.
Pane, díky, že jsme z tvé milosti.

Žd 6,9-12 * Iz 43,14-28

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.