Čtení na 8. prosince 2015

Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou.
Ž 102,26


Poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
Zj 14,7


Dnešní starozákonní heslo nás upomíná na to, co je v biblických žalmech vůbec dosti časté, totiž na jejich přirozenou teologii: že je možné Boha dobře poznat z jeho stvoření, jímž člověk bývá vždy znovu uchvacován. Jistě, dá se namítnout, že by bylo příliš středověce scholastické a anti-evangelické chtít Boha dokazovat ze stvoření, o to však v žalmech ani nejde; tam se jen věřící žalmista dívá očima víry a žasne. Ano, věřícímu člověku, nám samotným, by mělo stvoření ukazovat na Stvořitele (!); a běda nám, neukazuje-li.
Dík, Pane, když zřím tvou krásnou oblohu, že přemítat smím o tobě, o Bohu.

Zj 2,12-17 * Iz 44,1-5

Čtení na 8. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.