Čtvrtek 11. února

Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.
Ž 13,6


Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli."
L 1,46-47


Dnes je první den postního období, čtvrtek po Popeleční středě. V této souvislosti si můžeme ujasnit i hlavní myšlenku celého postního období: po celá staletí to bylo v první řadě rozjímání o Ježíšově utrpení. Právě v těchto týdnech je ta nejvhodnější doba blíže poznat Pána Ježíše, uvědomit si, že pro nás se stal člověkem a byl nám podobným ve všem kromě hříchu. Ne vždy dokážeme pochopit, že Ježíš byl ve svém lidství zrovna tak zranitelný jako my. Ukřižovaný, poplivaný, a přesto Spasitel. Poznání této pravdy naplní naše srdce vděčností a velikou radostí.
(A pokud nás nikdo neslyší, můžeme i nahlas zpívat Hospodinu.)
Nebeský Otče, děkujeme ti, že ses nás v Kristu zastal.

Ko 3,(5-7)8-11 * Tt 2,11-15

Čtení na 11. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.