Středa 16. března

Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí.
Př 3,29


A tak dokud je čas, čiňme dobře všem.
Ga 6,10


Proti tomuto zcela jasnému poučení můžeme vznést protest a zpochybňovat jej otázkami. Jako třeba: A kdo je můj bližní? Nebo: Co když ten, který žije a přebývá v mé blízkosti, možná dokonce v mé domácnosti nebo blízko hranic mé země, není upřímný, ale je to pokrytec a intrikán? Inu, rada apoštola Pavla - čiňme dobře všem - je určitě na místě. Tím nás zbavuje pochybností a není tu místo pro výjimky z pravidla. Je tu však ještě jiná opora. Nejsme to přece my, kdo vposledu zkoumají motivy a srdce a úmysly - naše nebo našich bližních. Ty zkoumá sám Hospodin (Př 17,3). A o něm je řečeno v návaznosti na náš dnešní verš: "Hospodin si neupřímného hnusí, s přímými je v důvěrném obecenství" (Př 3,32). Je třeba si dobře uvědomit: Obé platí o nás i o našich bližních.
Bože, chraň nás před rychlými soudy o našich bližních a buď s těmi, kteří v nás vkládají důvěru.

Žd 9,11-15 * J 17,20-26

Čtení na 16. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.