Pátek 15. dubna

Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.
2Pa 30,9


Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí.
Sk 3,19-20


Když někdo provede něco zlého, ostatní lidé mu snadno dají nálepku padoucha. Přisoudí mu zápornou roli a jen velmi neochotně mu dovolí z této role vystoupit. A to i v případě, že dotyčný zloduch činí pokání, a dokonce nese ovoce pokání v podobě konkrétních činů. Pro nemilosrdné lidi v jeho okolí není jeho pokání dost dobré. Nechtějí zapomenout, čeho se dopustil. Změny v jeho chování pro ně nejsou dostatečně výrazné a přesvědčivé. Hospodin je však milosrdnější než člověk. Hospodin se nikdy neodvrací od těch, kdo chtějí vystoupit ze své záporné role v dramatu života. Hospodin rád odpouští těm, kdo se od svých hříchů odvracejí. Kající hříšníci se proto k Bohu vždy dovolají. On to vždy zvedne a nikdy předčasně nezavěsí. Díky Ježíši Kristu!
Pane Bože, děkujeme za tvé slitování a vstřícnost!

Mt 26,30-35 * 1K 1,1-9

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.