Neděle 17. dubna, Jubilate (Hlahol Bohu, celá země! Ž 66,1)

Nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.
Ž 59,17


Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!
2K 1,3


Tento náš svět není v pořádku. Soukromé hrady vynalezli kvůli vlastní bezpečnosti Evropané a nebylo snadné si je prosadit proti závisti okolí, proti králi, proti nepřátelům. I v Izraeli mohl mít hrad jenom král. Tak se tento žalm stal vyznáním víry budoucího krále - Ježíše z Nazaretu. Ten chodil i mezi nepřáteli s radostí a zpěvem, a když přišel den jeho utrpení, skryl u Hospodina vše cenné, takže nezhřešil. Ale protože Ježíš Kristus své dary rozsypal mezi nás a nic si nenechal, můžeme si hrad v Hospodinu postavit sami: místo, kde se schováme, když tlak světa nebo jeho trápení ohrozí život, který nám on daroval.
Bože můj, obklop mne svým milosrdenstvím jako hradbou a naplň mne radostí a zpěvem, abych nezhřešil.

J 15,1-8 * 1J 5,1-4 * Ž 96

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.