Sobota 16. července

Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení.
Jr 16,19


Tu přišel jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Ježíš odešel s ním.
Mk 5,22-24


Bezmoc a bezbrannost v nás vyvolává pocit ohrožení a strach. Proto chceme být silní, proto státy zbrojí, ženy se učí sebeobraně a děti užívají pěstičky. A když už jsme napadeni, hledáme pomoc nebo aspoň místo, kam se můžeme schovat, kde je bezpečí. Kam se ale schovat před samotou, vinou, promarněným životem? V Kristu je nám Pán Bůh nablízku i v takových situacích. Nenabízí však snadné řešení. Nabízí důvěru, že v Kristu všecko zlo přemohl a že ani nás nenechá tomu Zlému napospas. Pak se člověk může odvážit žít s jistotou, že nebude sám ani v těžkostech života, ani v umírání..
Pane Ježíši Kriste, ty jsi zemřel a byl jsi vzkříšen, aby nikdo, kdo v tebe věří, nemusel mít strach. Ty máš přece klíče od smrti i hrobu. Děkujeme, že ti smíme patřit.

Zj 19,4-9 * Ex 40,34-38

Čtení na 16. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme