Neděle 17. července, 8. neděle po Trojici

Seslal svému lidu vykoupení, ustanovil navěky svou smlouvu.
Ž 111,9


Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele.
Mt 15,31 (B21)


Už asi málokdo počítá s tím, že se vývoj světa ubírá ke světlým zítřkům. Technický ani vědecký pokrok nezměnil povahu člověka a nezajistil štěstí a blahobyt pro všechny. Spíš přidal starosti, jak naložit s netušenými možnostmi. Nevíme vlastně, co je dobré a co zlé. Ukazuje se, že vysvobození a naděje není výsledkem pokroku lidstva, ale že je to nezasloužený dar a pozvání. Bůh poslal do tohoto světa svého Syna, aby nám ukázal, jak vypadá pravé lidství. Na Kristu vidíme, že budoucnost patří lásce, oběti a službě. To jsou hodnoty, které budou platit i na věčnosti.
Prosíme, Pane, chraň nás před pýchou, že si vystačíme bez tebe, jen s moderní medicínou a technickým pokrokem.

Mt 5,13-16 * Ef 5,8b-14 * Ž 124

Čtení na 17. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme