Pondělí 5. prosince

Jásejte, synové Sijónu, radujte se z Hospodina, svého Boha.
Jl 2,23


Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka.
L 1,68-69


Jásejte! Radujte se z Hospodina! Proč? Prorok Joel jako důvod nabízí radost z úrody a vděčnost za ni. A bratři z Jednoty nám novozákonním veršem připomínají radost ze Spasitele, Pána Ježíše, a vděčnost za něj. A mezi tím najdeme jen při troše dobré vůle tolik důvodů k radosti a vděčnosti: pokoj mezi blízkými, pokoj mezi lidmi a v naší zemi, svobodu pro evangelium, ty, kteří v poslední době uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele, naše sbory, kde jsme doma, zdraví i občasné nemoci (proč ne? J), ale i vděčnost za Boží zastavení a Boží výchovu, a při troše odvahy i za těžkosti, které nás vedou blíž k Bohu...
Otče nebeský, jsem vděčný za tvou lásku ke mně i za to, že mi otvíráš hlubiny tvého milosrdenství a dáváš mi znovu poznávat tolik skutečností a věcí, za které mohu být vděčný.

Iz 25,1-8 * Iz 62,1-5

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.