Úterý 6. prosince

Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!"
1Kr 18,21


Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší.
Mk 2,21


Spoléhání na bůžky pevného zdraví, štěstí, úspěchu a prosperity bylo a stále je velmi svůdné. Někdy teprve životní krize - "období sucha" - přivede člověka k prohlédnutí, jak na tom je před Bohem ve skutečnosti. Elijášovská výzva mě nutí k otázkám: Kde všude se dokážu klamat? Kde všude se falešně utěšuji svou "zbožností", zatímco mnohé z mých životních hodnot, zvyků a činností jsou faktickým popíráním lásky a důvěry k Bohu? Kde všude se snažím své následování Pána přišívat k následování někoho nebo něčeho úplně jiného, jako bych nevěděl, že chci spojit nespojitelné?! Je lépe nehrát si s ohněm pokušení, ale vrhnout se k nohám toho, kdo odpověděl a odpoví ohněm své lásky a svatosti.
Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh a já tvůj služebník.

Iz 26,7-12(13-15) * Iz 62,6-12

Čtení na 6. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.