Středa 7. prosince

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.
Pl 3,22


A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši.
1Tm 1,14


Když se člověku z nějakého důvodu zhroutí život, který miloval a znal, smí si i přesto vzít k srdci Hospodinovo milosrdenství a slitování, které je mu stále na dosah. Uprostřed všeho ponížení, zmatku, bolesti nad ztrátami je Bůh stále pokladem a zdrojem jeho života. Ano, i života, který se úplně změnil a už nikdy nebude stejný. Možná postupně najde sílu děkovat za vše, co neztratil. Někdy člověk ale opravdu nemůže víc než čekat na to, až se pravda o nepomíjejícím Božím milosrdenství zas stane jeho pevnou jistotou. Nezoufejme, záblesk nové naděje už se blíží.
Nebeský Otče, dej všem, kterým se zhroutil život, aby své srdce plné bolesti a zmatku prostě jen nechali ve tvých probodených zachraňujících rukou.

Zj 2,1-7 * Iz 63,1-6

Čtení na 7. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.