Úterý 10. ledna

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu!
Iz 5,20


K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest.
1P 2,21-22


Zvolání "Běda!" v sobě nese vztek, ale i zoufalství a jakousi vnitřní bolest. A cítíme to i z tohoto verše - každý kolem sebe vidíme (a slyšíme!) ty, kteří o zlu mluví jako o dobru a světlo převracejí v temnotu. Jsme nabádáni, abychom šli ve šlépějích Kristových. Nazývejme proto věci pravými jmény. Snažme se pojmenovávat bez obav věci dobré i ty, co člověka znesvěcují. Nebojme se a volejme "Běda!" tam, kde "pravda Páně na čas poražena bývá".
Pane Bože, dávej nám sílu a odvahu být zvěstovateli tvé pravdy. Dávej nám odvahu, abychom byli slyšet tam, kde druzí zarytě mlčí.

1K 2,11-16 * L 4,31-37

Čtení na 10. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.