Pátek 10. února

I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc už nebude v něm slyšet pláč ani křik.
Iz 65,19


Z naděje se radujte.
Ř 12,12


Křesťan žije nadějí, která má svůj základ v Boží milosti, v jeho mocných skutcích a zaslíbeních. Tato naděje proto obstojí i uprostřed všemožných životních bouří a těžkých časů. Díky Kristu se smíme radovat, i když se nám zdá, že k radosti není žádný důvod. Možná zažíváme mnohý pláč, křik bolesti a trápení, možná jsme prožili hořké prohry nebo vlastní hříšné selhání. Možná se nám zhroutilo mnohé, v co jsme doufali. Ale je tu naděje! Vždyť Ježíš Kristus porazil hřích, mocnosti tmy i samu smrt. A jednoho dne naplní svoje sliby a obnoví svůj lid i všechno stvoření. Všechno bude takové, jaké to má být. Hospodin bude jásat a veselit se a my budeme mít na této radosti podíl.
Pane Ježíši Kriste, otevři moje srdce, abych i ve tmě beznaděje důvěřoval tobě a vyhlížel den tvé věčné radosti.

1K 2,6-10 * L 9,28-36

Čtení na 10. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.