Neděle 12. února, Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)

Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za Svatým Izraele, který tě oslavil.
Iz 55,5


A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.
L 13,29


Asi každý z nás by rád ve schránce našel pozvání na soukromou večeři k někomu, koho obdivuje a váží si ho, ať už je to umělec, vědec, sportovec či britská královna. Těšili bychom se na dobré jídlo a pití a zároveň na společný rozhovor u stolu. Vybrané jídlo zadarmo a vybraná společnost. Jen člověka napadne, zda právě on do té vybrané společnosti patří, zda to nebude kazit svojí přítomností a chováním. Hospodin však do naší schránky posílá pozvání ne proto, že se umíme vybraně chovat, ale proto, že si nás vybral. Král králů a Pán pánů zve i nás ke společnému stolu. Spolu s ostatními povolanými a vybranými s ním můžeme stolovat.
Pane, děkuji, že přestože jsem se k tobě neznal, ty jsi mě pozval k sobě domů na večeři.

Mt 20,1-16a * 1K 9,24-27 * Ž 18,1-20

Čtení na 12. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.