Sobota 15. dubna

Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on.
Dt 8,18


Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě.
J 19,26-27


Možnost mít se dobře je Hospodinovým darem. Na to nesmíme zapomínat. Obzvláště když se nám vede dobře, můžeme být v pokušení myslet si, že jsme si to všechno zařídili sami, svými schopnostmi a silami. A že tedy Hospodina nepotřebujeme. Možná, že jsme po určitou dobu života schopni se zabezpečit a vybudovat si dobrou budoucnost. Ale v posledku leží náš život v rukou Božích, a kdo v době svého blahobytu nepamatuje na Hospodina, může být překvapen podobně jako boháč, kterému se na polích hojně urodilo a plánoval postavit větší stodoly (L 12,16-20). Naší silou k "nabytí blahobytu věčného života" je Ježíšův život vydaný za nás.
Hospodine, děkujeme ti, že se díky tobě můžeme mít dobře a že naše naděje není jen pro život na této zemi.

1P 3,18-22 * L 23,50-56

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.