Neděle 16. dubna, Velikonoční neděle

Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme!
Ž 90,10 (B21)


A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?
1K 15,54-55


Žalmista mluví dost smutně, ale má pravdu. Stárneme všichni, let nám přibývá, sil ubývá. Moderní věda a zvlášť reklama sice nabízejí množství prostředků k omlazení a prodloužení života, ale máme tomu věřit? My jsme však teď otevřeli Bibli a té věříme. Jenže v ní nečteme jen smutná slova, popisující realisticky, jak na tom jsme. Čteme v ní především zvěst o Boží moci a lásce: Pán Bůh o nás pečuje, ať jsme mladí, či staří, a také slibuje, že s námi bude i v posledních chvílích života, takže se jich už nemusíme tolik bát. A nejen to: on nám dává naději na mnohem slavnější budoucnost. Ať odejdeme v rozkvětu svých sil, či jako bezmocní staříčci či stařenky, neznamená to konec! Každé Velikonoce, ba i každá neděle nám zvěstují naději na nový život, který umožnilo Kristovo vzkříšení.
Pane, děkujeme ti za dar života a prosíme za všechny, kdo se bojí smrti.

Mk 16,1-8 * 1K 15,1-11 * L 24,1-12

Čtení na 16. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.