Pondělí 17. dubna, Velikonoční pondělí

Řekneš jim: Toto praví Hospodin: "Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit?"
Jr 8,4


Zeptal se ho potřetí: "Šimone, synu Janův, máš mne rád?" Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: "Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád." Ježíš mu řekl: "Pas mé ovce!"
J 21,17


Svátky velikonoční a slavení večeře Páně nás ujišťují, že Jeremjášovo proroctví se naplnilo. Kristův kříž a vzkříšení umožňují každému znovu povstat, ať upadl jakkoli hluboko. Znovu se vrátit, ať se zatoulal od Boha a církve jakkoli daleko. Kolikrát byl Boží lid neposlušný! Jak byli učedníci nechápaví a ustrašení! Copak Petr svého Pána nezapřel? A přece se s ním vzkříšený Kristus znovu setkává, tak jako se Hospodin znovu a znovu navracel ke svému lidu, odpouštěl mu jeho provinění, stavěl ho na novou cestu. V co prorok doufal, naplnil Bůh vrchovatě, přeslavně. Otevřel svou náruč pro všechny hříšné, přijímá nás k sobě, ba svěřuje nám prorockou, kazatelskou službu, když nás se svým slovem posílá ke všem, kdo dosud bloudí.
Bože, odpusť nám naše viny. Buď s těmi, kdo slouží v církvi.

L 24,13-35 * 1K 15,12-20 * L 24,13-35

Čtení na 17. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.