Středa 17. května

Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!
Iz 62,11


Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno Ano.
2K 1,20


Toto nádherné zaslíbení z poslední části Izajášova proroctví, nazvané Obnova Jeruzaléma, přichází po babylónském zajetí. Kolikrát Izrael selhal, klaněl se jiným bohům a nedbal prorockých varování? Kolikrát pak přišel Hospodinův hněv? Ale nakonec vždy zvítězilo Hospodinovo milosrdenství a zaslíbení spásy a obnova. A když nastala plnost času, Boží milosrdenství přišlo navždy a pro všechny v osobě Ježíše Krista, v jeho smrti a vzkříšení. On přišel, aby naplnil Otcovu vůli; nepřišel soudit, ale sloužit. V něm nás Bůh smířil se sebou a v něm je, jak nám říká apoštol Pavel, Ano ke všem Božím zaslíbením, ale také k člověku s jeho bolestmi a slabostmi.
Pane, děkujeme za tvé milosrdenství, které vítězí nad tvým hněvem a soudem a které bylo v nejvyšší míře zjeveno v našem Pánu Ježíši Kristu.

Ř 15,14-21 * Sk 2,1-13

Čtení na 17. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.