Středa 14. června

Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu.
Ž 91,15


Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Ř 8,26


Četli jsme závěr Žalmu 91, který máme mnozí rádi. Komu Bůh odpoví a s kým bude? S tím, kdo bydlí v jeho úkrytu, pro koho je Bůh útočištěm a tvrzí, kdo v Boha doufá, kdo má u Pána svůj domov. Jako ovečky slyšíme hlas svého Pastýře a známe ho. Kéž on zná ten náš. Nejen v soužení, ale i v obyčejných, všedních dnech, i ve dnech úspěchu a radosti. Věci se nedějí samovolně. Nenech se odradit, když pořádně nevíš, za co se modlit. Je toho tolik. Má to vůbec cenu? I dnes přichází Boží Duch, aby ti pomohl. Ne aby ti radil, ale přimlouvá se za tebe nevyslovitelným způsobem. Je úžasné, že naším Přímluvcem je sám Duch Pána Ježíše Krista. A tak byť jsme obklopeni oblakem svědků, Pán je Přímluvce víc než dostačující. On je ti blízko i teď.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že smím i dnes mít s tebou vztah skrze Ducha svatého.

Sk 17,(16)22-34 * Sk 8,4-25

Čtení na 14. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.