Čtvrtek 13. července

Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi?
1Kr 8,27


Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.
J 1,18


Král Šalomoun se modlí k Hospodinu při posvěcení chrámu a pronáší slova: "Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval?" Šalomoun tak vlastně vyjadřuje to, co si uvědomujeme i my sami: na jedné straně touhu po Boží blízkosti a na straně druhé vědomí, že Boha nemůžeme prostorově ohraničit. Někdo pociťuje, že v kostele je Bohu blíže, že se tam může ztišit, že se spojuje se všemi těmi, kdo se tam modlili před ním, že tam ho Bůh zkrátka slyší. Z těchto důvodů se staví chrámy Boží od Šalomouna až podnes, s cílem vytyčit pro člověka prostor pro setkávání s Bohem, byť zbudovaný lidskýma rukama. Prostor vybudovaný s nadějí a doufáním, že do něho Bůh zavítá.
Bože Otče, děkujeme ti, že slyšíš naše prosby, když k tobě voláme.

1K 12,19-26 * Sk 16,25-40

Čtení na 13. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.