Neděle 16. července, 5. neděle po Trojici

Má spása a sláva je v Bohu.
Ž 62,8


Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala.
L 22,32


Staré učebnice věrouky říkají, že konečným cílem všeho, co se v dějinách Božího lidu stalo a ještě stane, je "sláva Boží a spása člověka". Řečeno jazykem dnešní doby, výsledek "výhra / výhra", až na to, že Pán Bůh o svoji slávu bojovat nemusí, a naopak, u člověka jako jedince ta "výhra" není zase tak automatická. Přestože však v životě víry přicházejí zkoušky, nejsme ponecháni sami sobě. Tak jako Ježíš prosil za Petra, prosí ve své velekněžské modlitbě za své učedníky, i za nás, ty, kteří jejich prostřednictvím uvěří. Dokonce i ten, kdo selže (jako Petr v pašijním příběhu), může po svém návratu do Boží náruče proměnit své selhání v povzbuzení druhých a příklad toho, jak se Boží síla projevuje v lidské slabosti.
Pane, dej nám sílu vytrvat v zápase víry až do vítězného konce.

L 5,1-11 * 1K 1,18-25 * Ž 1

Čtení na 16. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme