Pondělí 17. července

Vyhlásí pronárodům pokoj.
Za 9,10


V každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech.
Sk 10,35-36


Žijeme v rozděleném světě, kde jsme dnes přímo i nepřímo konfrontováni s jinými kulturami, bojíme se toho, čemu nerozumíme, a někdy svou křesťanskou víru ztotožňujeme s kulturou, ve které jsme vyrostli. V různých válkách byla každá z bojujících stran přesvědčena, že Pán Bůh fandí právě jim a dá jim slavně zvítězit nad nepřáteli. I Izraelci, pokud se zrovna neklaněli modlám, byli často v pokušení považovat Hospodina za svého "národního" Boha, který jim protekčně nadržuje. Jenže, jak kázal Petr v Kornéliově domě, Bůh nikomu nestraní a je mu milý každý, kdo mu projevuje respekt a dělá, co je správné. Také Kristus přišel zachránit každého člověka. Až přijde čas vydat počet, Pán se nezeptá: "Kam jsi patřil?", ale "Co jsi (ne)učinil?"
Pane, děkujeme ti, že neděláš rozdíly mezi lidmi a přinášíš pokoj do všech koutů světa.

Ga 1,13-24 * Fp 1,18b-26

Čtení na 17. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme