Úterý 18. července

Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví.
Ž 25,10


Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
L 16,10


Říká se, že to, jací jsme křesťané, se pozná ne na tom, jak mluvíme o Bohu, ale jak mluvíme o nejobyčejnějších věcech. O Bohu je možné říkat patetické fráze a dělat velká gesta, ale skutečná víra (věrnost Bohu) se projevuje právě v těch zdánlivě všedních a nenápadných okamžicích každodenního života. Jak ukazuje dnešní starozákonní verš, Boží věrnost (v jiných překladech "pravda") jde v Bibli často ve dvojici s milosrdenstvím. Stejně tak i spravedlnost a pokoj. Problém je, že my lidé tyto Boží dvojice často rozdělujeme - naše "pravda" je nemilosrdná, naše "spravedlnost" nepůsobí pokoj, ale rozdělení. Jako Boží děti se v tom máme od svého nebeského Otce ještě mnoho co učit.
Pane, nauč nás být věrní i v maličkostech, aby byl celý náš život prostoupen tebou.

Ř 9,14-23(24-26) * Fp 1,27-2,4

Čtení na 18. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme