Středa 12. září

Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše.
Ž 57,2


Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
1J 2,12


Duše, ta neprobádaná složka lidské osobnosti, prostor, který nemá přesnou lokaci, stav, který je tak nevyzpytatelný. Někdy je tak neutěšená, že nevíme, co by pomohlo k jejímu upokojení. Pisatel žalmu se právě v takovém stavu nachází a bez váhání se obrací k lékaři duše nejmocnějšímu. Jistě má předchozí zkušenost s tím, že Bůh dokáže proměnit vše, co se děje, a dát řád, směr i smysl věcem zdánlivě spějícím do záhuby. Proto si zpívá žalm, vyslovuje své trápení a s připraveným srdcem očekává Hospodinovu reakci.
I my se, Hospodine, chceme k tobě obracet se vším, co rozrušuje naši duši. Zpíváme žalm o tvém slitování a těšíme se, jakým divotvorným způsobem proměníš naše dny.

Kaz 4,4–12 * Kaz 1,1–18

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.