Úterý 4. prosince

Obraťte se tedy a budete žít.
Ez 18,32


Oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
Ef 4,24


Nemá to smysl. Ať se snažím, jak se snažím, pořád se motám v kruhu. Nic se nedá změnit. Proč se o to vlastně pokouším? Naděje, že my, druzí i různé věci se mohou změnit, potřebuje být neustále oživována. Obrácení je změna mysli, srdce, života. Je to vnitřní přesvědčení, že změna i naprosto rozsypaného života je možná. Zároveň je to přesvědčení, že Bůh dává život a milost i tam, kde bychom my už dávno zavřeli dveře. Nic pro něho není tak velkou překážkou, aby nám nedal znovu šanci, pokud ji chceme. Volá nás k tomuto opakujícímu se a neustálému pohybu. Je to vracení se k Bohu a stále nové začínání, a přitom už ne z téhož místa. Bůh si přeje, abychom žili i dnes. Kde se potřebuji vrátit, otočit se, abych byl Bohu blíž?
Kriste, ukaž mi cestu, která mne dnes přiblíží k životu, k tobě.

Žd 10,32–39 * Iz 8,16–23

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.