Středa 5. prosince

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc.
Ž 121,5–6


On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
1K 1,8


Taky vás trochu dráždí tento žalm a v duchu si počítáte všechny vaše úpaly od slunka? Vztah s Bohem je totiž ten nejzvláštnější jev na zemi. Jako se střídá den a noc, tak přicházejí jednou dny, kdy Bůh stíní a chrání, a jednou dny, kdy nás jaksi všechno pálí. Kolikrát jsme málem uklouzli, kolikrát jsme se stihli ukrýt těsně před bouřkou? Kolikrát jsme opravdu uklouzli a promokli až na kost? Probuď se, Bože. Bože můj, proč jsi mne opustil? Ty bolestivé chvíle nevytěsníme. Patří k nám záhadně taky. Snad ale nejsou určující. Boží ochrana má v našem životě různé nepochopitelné podoby. Ta je určující. Kéž můžeme čas od času pozorovat stíny, které Bůh tvoří kolem nás, abychom to přežili.
Hospodine, otevři mi oči, ať tě zahlédnu po svém boku.

Ko 1,9–14 * Iz 9,1–6

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.