Středa 13. března

Nad tvou spásou mé srdce zajásá.
Ž 13,6 (B21)


Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Jk 5,13


Radujeme se, když se nám přihodí v životě něco dobrého, radujeme se, když nás přátelé překvapí dárkem nebo nějakou milou pozorností. Oč více než z těchto věcí viditelných bychom se měli radovat z věcí neviditelných - z Boží milosti, která se nám nezaslouženě dává v míře tak veliké, že si to nedokážeme ani představit. Chraňme se toho, abychom Boží milost vnímali jako něco samozřejmého! Raději ať naše srdce jásá a raduje se každý den znovu, ať je každý den překvapeno, že i dnes se Bůh sklání k takovému hříšníkovi, jako jsem já.
Jásám, Hospodine, nad nesčíslnými milostmi, které mi prokazuješ - bez mých zásluh se ke mně obracíš. Děkuji ti.

Dt 8,11-18 * 1S 10,17-27

Čtení na 13. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.