Čtvrtek 14. března

Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží.
Ž 119,63


Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte.
Ko 3,16


Jednou z velkých milostí, které nám Hospodin dává, je to, že po cestě jeho přikázání nemusíme kráčet osamoceni. To jen naši praotcové ve víře, ti, které Hospodin oslovil jako první, museli vykročit sami, udělat první krok. Později ve vyvoleném lidu i v církvi, která je tělem Kristovým, nacházíme oporu ve svých bratřích a sestrách - přijímáme pomoc a zároveň ji i dáváme. Být druhem těch, kdo se bojí Boha, je velký závazek, ale také velké požehnání. Dva lidé, kteří se vzájemně podpírají, mohou projít i tam, kde by každý sám klopýtl a padl.
Děkujeme ti, Bože, za požehnání, které nám dáváš v našich sestrách a bratrech. Dej nám, abychom jim byli dobrými souputníky na cestě evangelia.

Jk 4,1-10 * 1S 11,1-15

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.