Neděle 14. dubna, Květná Neděle

Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu.
Dt 26,15


Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství.
L 1,54


Po andělově zvěstování o Ježíšově narození zpívá jeho matka Maria Bohu chvalozpěv. Svou chválou ale reaguje na víc než jen na současný okamžik. Vidí totiž velké věci, které učinil Bůh s Izraelem. Vidí zaslíbenou zemi, kterou Izrael dostal, vidí celou jeho dlouhou cestu dějinami, která vrcholí v příchodu Božího Syna Ježíše z obydlí nebes na tento svět. Ježíš teď zakončuje svou cestu a vjíždí do Jeruzaléma, aby se vydal za nás. A tak víme, že i nás se Bůh ujal, i s námi učinil velké věci - osvobodil nás totiž a osvobozuje od moci hříchu. Povýšil nás do stavu Božích dětí. Proto je dík a chvála naším základním modlitebním postojem. To je to nejdůležitější, co máme Bohu říkat.
Dobrý Bože, ujal ses nás v Pánu Ježíši Kristu navždy. Za to tě chválíme a vyvyšujeme.

J 12,12-19 * Fp 2,5-11 * Ž 69,17-37

Čtení na 14. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.