Pondělí 15. dubna

Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval?
Ž 85,7


I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.
J 16,22


Hospodin dává život a jeho lid se raduje, že se na ně jejich Pán nehněvá, i když by měl proč. Raduje se, že je Bůh neopustil a že mohou být se svým Dárcem života. Taková radost vychází z podstaty, z neoddělitelného vztahu Stvořitele a stvoření, Pána a služebníka, Dárce a obdarovaného, Ochránce a slabšího. Být bez Boha znamená nemít plný život, být bez Pána znamená bloudit. Když byl Ježíš zatčen, ocitli se učedníci sami. Byli zaskočeni, vystaveni zkouškám, nesamostatní, selhávající, ztracení. O to víc prožívali radost ze setkání s Ježíšem vzkříšeným. A poznali, že sami nic nezmůžou. Nenech si vzít tu radost být s Ježíšem, být se svým Pánem. Tvoje srdce se přece může radovat každý den.
Drahý Pane, jsi zdrojem naší radosti. Zastavuj nás, když tě opouštíme v domnění, že je někde něco lepšího, a navracej nás k sobě.

Mt 26,6-13 * Mt 26,69-75

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.