Úterý 21. května

Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
Ž 31,6


Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
Ř 8,2


Smrt a umírání jsou skutečnosti, kolem kterých chodíme po špičkách, a jak jen se dá, vytěsňujeme je ze své mysli. Před smrtí utíkáme, i umírajícího člověka jsou v nemocnici schopni dodnes těšit: Vždyť vy si to oblíbené ještě užijete! Žalmista pro nás otevírá jiný přístup: „Svého ducha kladu do tvých rukou, Bože věrný.“ Zpívá a my jeho píseň spojujeme s umíráním. A zároveň poznáváme, že je to píseň někoho, kdo se smrti nebojí a kdo poznal, že je Bohem ze smrti vysvobozen. Bůh za něj zaplatil, a tak je vykoupen. Dál v žalmu čteme, je vykoupen z rukou nepřítele i smrti. Nechoďme kolem smrti po špičkách, ale směle spolu s žalmistou zpívejme: „Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.“
Hospodine, Bože náš, utvrzuj nás ve víře, že v životě i ve smrti jsme ve tvých rukou.

1S 16,14-23 * 2S 16,15-17,4

Čtení na 21. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.