API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-06-20 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 20. června, 3. neděle po Trojici
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 55,6 (B21)
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ko 2,9
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den V něm je přece vtělena všechna plnost božství.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Říká se: &bdquo;Tak dlouho jsme se hledali, až jsme se našli.&ldquo; Je třeba přiznat, že ve vztahu Bůh – člověk je větší aktivita zaznamenána na straně Boha. Hledá schovaného Adama, v postavě dobrého pastýře vyráží za ztracenou ovečkou… K hledání Boha, který je nám neskutečně blízko, bychom ale měli přistoupit také my. Zřejmě by to mělo být formou jakéhosi generálního úklidu. Odstranění karikatur Boha, obživení zažitých rituálů, hledání kořenů, podstat a základů. Výsledkem bude svátek nalezení Boha. Za jednu z nejsmutnějších biblických epizod považuji chvíli mlčení Ježíše, který je zavalen spoustou otázek, kladených králem Herodem. Zda to byla špatná motivace tazatele, nebo již vypršel čas milosti, ponechme v tuto chvíli stranou.<br /><em>Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. L 15,1–3.11b–32 * 1Tm 1,12–17 * Mi 7,18–20
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4255
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.