API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-05-21 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 21. května
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 31,6
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ř 8,2
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Smrt a umírání jsou skutečnosti, kolem kterých chodíme po špičkách, a jak jen se dá, vytěsňujeme je ze své mysli. Před smrtí utíkáme, i umírajícího člověka jsou v nemocnici schopni dodnes těšit: Vždyť vy si to oblíbené ještě užijete! Žalmista pro nás otevírá jiný přístup: „Svého ducha kladu do tvých rukou, Bože věrný.“ Zpívá a my jeho píseň spojujeme s umíráním. A zároveň poznáváme, že je to píseň někoho, kdo se smrti nebojí a kdo poznal, že je Bohem ze smrti vysvobozen. Bůh za něj zaplatil, a tak je vykoupen. Dál v žalmu čteme, je vykoupen z rukou nepřítele i smrti. Nechoďme kolem smrti po špičkách, ale směle spolu s žalmistou zpívejme: „Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.“<br/><em>Hospodine, Bože náš, utvrzuj nás ve víře, že v životě i ve smrti jsme ve tvých rukou.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 1S 16,14-23 * 2S 16,15-17,4
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3494
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.