API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2018-02-19 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 19. února
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Joz 24,15
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1K 4,1
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Jozue je na sklonku života. Zažil strastiplné putování na poušti i náročné dobývání nového území. V závěrečné řeči Izraelce varuje, že kolem nich (v nich) bude vždy pokušení, aby sloužili někomu jinému než Bohu: „…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ Sloužit. Ne: v koho chcete věřit, do jakého kostela chodit. Ale: komu se chcete svěřit, komu chcete podřídit celý život, čí hodnoty budete přinášet, na jakém základě se budete rozhodovat, ve jménu koho chcete bojovat a trpět. Vyvolte si dnes. Jestliže vaší motivací byli bůžkové jako úspěch, snadná cesta, bezbolestné řešení, zalíbení se druhým, peníze, jestliže jste zapomněli na svého Pána, můžete to změnit a spojit s ním svůj život.<br /><em>Pane, ať ti sloužíme, ať tě vpouštíme do svého rozhodování, ať jsi náš Vyvolený.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 2Te 3,1–5 * Dt 27,1–10
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3038
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.