API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-02-18 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 18. února
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Jl 2,21
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1Tm 3,16
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Joel nám již svým jménem připomíná základní vyznání života věřícího člověka: „Hospodin je Bůh!“ Ten Nejvyšší je námi poznaný, je to Hospodin. Jeho láska, ochrana a všechna zaslíbení jsou nám důvodem k radosti. A proč i nám, nežidům? Protože věříme, že skrze našeho bratra a Pána Ježíše Krista, který byl ospravedlněn Duchem a přijat do slávy Boží, máme i my podíl na tomto skutku, na této oběti. Jak přesně do detailů to bylo, nevíme, ale věříme v toto velké tajemství, které se událo, a chceme vyznávat: „Hospodin je Bůh!“<br/> <em>Raduj se, Jeruzaléme i celá země! Hospodin, náš Bůh, dává vše ve správný čas.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ez 33,30–33 * 1K 9,24–27
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3767
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.