API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-12-05 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Sobota 5. prosince
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 68,6–7
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Mk 1,32–34
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Když nastal večer a slunce zapadalo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Svatý Bůh, Pán celého vesmíru, se opravdu stará o každého z nás. Je nepochopitelné, že si zamiloval nás, kteří jsme jen troškou prachu v celém kosmu. Je tomu opravdu tak? Můžeme počítat s přízní Boha, který trůní nad více než čtyřmi sty trilionů hvězd ve vesmíru? Ano, důkazem toho je, že poslal svého Syna na smrt jako oběť smíření za naše hříchy. Bůh Otec je Bohem lásky. My lidé jsme byli stvořeni k Božímu obrazu, a proto můžeme počítat s jeho nezaslouženou láskou vůči nám. Protože se Pán Ježíš smilovával nad nemocnými a uzdravoval je, i my mu můžeme důvěřovat, že nás uzdravuje a vede k šťastnému životu.<br/> <em>Pane Ježíši, ty víš, že zde na zemi mám mnoho různých problémů a trápení se svým tělem. Ty mi však připravuješ úplně nové tělo. Těším se na věčný život v tomto novém těle.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Abk 2,1–4 * Iz 60,15–22
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4058
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.