API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-09-22 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 22. září
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 13,2
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. J 16,33
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Nepříjemné, bolestivé, těžké období není určitě žádoucí. Ale v životě někdy prostě přichází. Pokud vidíme alespoň to pomyslné světlo na konci tunelu, snad se to dá vydržet. Ale když to trvá dlouho, když to nebere konce a rady a povzbuzení našich přátel jsou k ničemu, tu i slova modlitby najednou tichnou. Vždyť Bůh je daleko, nestará se o mě, pokud vůbec je. Kéž bychom mohli pohlédnout za oponu nebes, abychom viděli, že Bůh nás neopustil, trápí se spolu s námi a jen on ví, kdy a jak je pro nás připraveno vysvobození. Dochází-li nám síly i slova modlitby, je tu Ježíš, který se modlil a modlí za své následovníky, tedy i za nás.<br/> <em>Pane Ježíši, díky za to, že jsi a že se nehoršíš nad mými pochybnostmi.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 1Tm 6,(3–5)6–11a * 2K 8,1–9
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3984
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.