API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-07-23 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 23. července
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 130,1-2
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine, Panovníku, vyslyš můj hlas!
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 14,27
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Kdo z nás to nezná? Pocit, kdy se člověk cítí zcela sám, neslyšen, neviděn, v hlubině bezedné, padá a nebere to konce. „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“<br/>Nezáleží na objektivních okolnostech, tento pocit je bytostně lidský. A Pán Ježíš o tom ví. Ví, že pocitům beznaděje propadáme a propadat budeme.<br/>Častá slova povzbuzení na mnoha místech v Bibli jsou darem a požehnáním. Někdy je ale tak těžké je slyšet, rozumět jim, přijmout je! Nechat Krista vejít a žádat o jeho sílu, která může zvítězit nad mou malomyslností, je znakem odvahy a víry.<br/><em>Pane, buď stále se mnou, neopouštěj mne prosím na žádném kroku. Dej mi prosím sílu, ať neklesám na mysli. Odevzdávám ti svá trápení, proměň je prosím ke své slávě.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ř 9,14-26 * Mt 5,38-48
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3557
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.