API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-03-20 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Středa 20. března
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ex 24,7
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 12,50
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Hospodin očekával od svého lidu, že se bude řídit jeho radami. Boží lid to slíbil, poněkud sebejistě, zdá se. Člověk si hned vzpomene, jak to s těmi lidmi tehdy na poušti vypadalo. Nebyli poslušní. Vlastně po celou dobu až doposud Boží lid ve vztahu k Hospodinu selhává. Týká se to i nás, kdo se hlásíme ke Kristu. Ježíš očekával, že lidé budou činit vůli jeho Otce. Nám se to nedaří. Nedaří se nám dělat to, o čem Hospodin mluvil. Přesto je dobře, že lidé vyjádřili odhodlání poslouchat Boží slovo a činit je. Třeba - když i my řekneme Bohu, že ho poslouchat chceme - on nám v tom pomůže.<br/><em>Pane Ježíši, chceme činit vůli tvého Otce a chceme se v tom vzájemně povzbuzovat.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. J 16,29-33 * 1S 16,1-13
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3432
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.