API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-04-10 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pátek 10. dubna, Velký pátek
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 112,1
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1P 2,24–25 (B21)
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Velký pátek – přemítám v myšlenkách, co nám chce tento den sdělit a připomenout. Ježíš vzal naše hříchy na sebe. Svou smrtí odstranil naši vinu i trest. A tak otevřel cestu, kterou se zase můžeme vrátit k Bohu. „Jeho rány vás uzdravily,“ říká apoštol Petr a používá výraz „uzdravily“ ve vztahu k našemu spasení. Tím, že vzal Ježíš na sebe trest za naše hříchy, stal se naším zástupcem. Touto zástupnou smrtí nás navrátil zpět do své blízkosti a chce být Pastýřem a Strážcem našich duší. Milujme jeho přikázání a poslouchejme jeho hlas. Pamatujme, že utrpení pro Krista je cestou k duchovní zralosti a k Božímu požehnání. Žijeme-li Kristu a evangeliu, nemáme utrpení vyhledávat, ale máme být připraveni z lásky ke Kristu utrpení podstoupit.<br/> <em>Pane Ježíši, děkuji za tvou smrt, za otevřenou cestu k Bohu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. J 19,16–30 * 2K 5,(14b–18)19–21 * Mk 15,24–41
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3819
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.