API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2018-11-18 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 18. listopadu, předposlední neděle církevního roku
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 50,23
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1Te 5,18
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
„Mne oslaví ten…“ Ten, kdo přinese oběť díků, a ten, kdo jde po Boží cestě. Zde jsou nastíněna dva kritéria: Tím prvním je přinášení oběti díků. Co to je? Když se řekne slovo oběť, nevzbuzuje to v nás zrovna pozitivní náladu. Obětovat se pro druhého nebo pro něco je dost náročný úkol. Rodiče se často obětují pro své děti a ty pak zase pro ty své – a tak dále. Tato forma oběti je nám známa, ale co jiné druhy oběti? Dát Bohu svůj čas, své schopnosti, svůj život… Je to pro nás taky tak snadné jako obětovat se pro své milované děti? Milujeme Boha stejně? Jsme ochotni i pro něho se všeho vzdát? Přinést tu největší oběť? Slovní spojení oběť díků znamená odevzdat své životy Hospodinu, a především učinit to s radostí, a ne z povinnosti.<br /><em>Hospodine, dej nám ochotné srdce, abychom se každý nový den s radostí a vděčností odevzdali do tvých rukou.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 25,31–46 * Ř 8,18–25 * Ž 50
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3310
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.