API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-04-15 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Čtvrtek 15. dubna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 5,12 (K)
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Sk 13,52
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ale učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Ve světě máme trápení. Hledáme lásku, pravdu, spravedlnost a odpočinutí od bolesti. Zmítáme se mezi nadšením a smutkem, nadějí a zklamáním. Jsme žebráci, kteří se lopotí a zoufale potácí prachem světa, často sami a nemilováni. Hle! Trpící Bůh na kříži, který odpustil těm, kteří ho přibili, a dal naději a pokoj umírajícímu zločinci. Ježíš zakusil všechnu naši bolest, neštěstí, zoufalství, nepochopení a samotu. Nejsme sami! Ukřižovaný je s námi ve všem našem utrpení. Není větší lásky než té projevené na kříži. Na kříži byla moc smrti a zla přemožena. Není větší radosti než z této milosti.<br /><em>Pane, ať k tobě, krvácejícímu Bohu na kříži, hledíme s důvěrou, nadějí a láskou, ať jsme svobodni od trápení tohoto světa a ať nás nikdo a nic neoddělí od láskyplného daru tvé milosti, ať se můžeme veselit ve tvém jménu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. J 17,9–19 * Ko 3,1–4
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4189
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.