API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-08-03 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 3. srpna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Da 3,28
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Sk 12,11
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: „Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovy.“
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Třem chlapcům v ohnivé peci se povedla velká věc: vzbudit obdiv k Bohu. Zbožštělý babylónský panovník, a žehná Hospodinu za jejich záchranu! Uznává jeho moc a oceňuje, že se Hospodin umí o své lidi postarat. Ohromný obrat v příběhu těch chlapců, který přináší naději. I v našich ohnivých pecích bývají andělé. Je možné zůstat na Boží straně tváří v tvář zvůli. My dnes čelíme spíš plamenům agrese, moci, nenávisti, sobectví či závisti. Nedokážou nás připravit o holý život, umí ho ale proměňovat na živoření. Díky víře nepanikaříme. Byť se strachem, ale klidně a opřeni o Krista můžeme odolat. A třeba se i Nebúkadnesarové dneška budou překvapeně ptát: Jak to, že odoláváme, a kdo nám dává sílu.<br /><em>Pane Bože, rozpouštěj můj strach.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ef 5,15–20 * Sk 28,1–16
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4299
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.