API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-08-04 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 4. srpna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 26,12
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. V shromážděních budu dobrořečit Hospodinu.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1K 14,26 (B21)
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco přináší – někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. Ať se to všechno děje k vzájemnému posílení.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Někdy se nám špatně hledají slova, kterými bychom Hospodina chválili, zejména pokud se nám nedaří dobře, souží nás trápení, nemoc nebo obava. Stačí se ale možná někdy jenom na chvilku zastavit, udělat onen pomyslný krok stranou od vlastního života a vlastních starostí a rozhlédnout se po Božím stvoření. V ten moment uvidíme, jak všechno živé, každý dech živé bytosti chválí Boha. Kdo tuto velikou symfonii díků zaslechne, nemůže než připojit svůj hlas a dobrořečit Hospodinu za ten největší dar – za dar života.<br/> <em>Hospodine, ty jsi svatý Pán Bůh zástupů, připojuji svůj nesmělý hlas k zástupům andělů i tvých věrných na zemi a chci tě chválit, jak jen dokážu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. L 6,27–35 * Mk 4,30–34
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3935
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.