API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-11-15 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pátek 15. listopadu
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Př 10,19
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Jk 3,9-10
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Obyčejné pracovní jednání, kde jsme si lámali hlavu nad některými výzvami, které nás potkaly. A jak tak spolu mluvíme, více a více vystupují názorové rozdíly, narážíme na sebe. Jako kdyby to mohlo pomoci, rozhodneme se druhého zavalit množstvím slov. Rychle reagujeme, diskutujeme, nesouhlasíme a rázem, aniž si to uvědomíme, přecházíme na osobní rovinu. Problémem už není to, co jsme chtěli řešit, ale ten druhý, jeho hloupé, nelogické názory. Divoký tok slov se v okamžiku změní v nechtěný, nepromyšlený osobní útok. Dochází k vnitřním zraněním, lidé se uzavírají, ztrácejí důvěru a nic se nevyřeší. Stojíme, sedíme proti sobě jako vojáci v zákopech a mezi námi je pouze území nikoho, spálená zem.<br/><em>Pane Bože, díky za dar řeči, za to, že mám s kým mluvit. Prosím, uč mne mluvit.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 2K 6,1-10 * Mt 24,1-14
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3672
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.