API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-03-01 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 1. března
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Gn 37,14
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku.“
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Fp 2,4
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Josef je otcem vyslán, aby se podíval za svými bratry, zda jsou v pořádku. Izrael měl o své syny jistě velkou starost, když k nim posílá svého nejmladšího a nejmilejšího syna, o nějž nechce přijít. A Josef jde, neptá se proč, nebojí se a poslechne příkaz svého otce. Nám tento postoj není neznámý. Ano, podobně vyslal i Bůh svého Syna, aby ho lidé mohli poznat a uvěřit mu. V obou případech je nepřijali, ale zbavili se jich, víc myslíce na svůj prospěch než na ostatní. Dobrou zprávou však je, že Bůh má vše ve svých rukou. I když se zdá, že se nám děje příkoří, nakonec bude obráceno v požehnání, které může přinést spásu nejen nám, ale i ostatním.<br /><em>Pane Ježíši, dej, ať naše obavy překryje tvá láska, i když prožíváme utrpení a strasti.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Gn 37,3–4.12–14.23–35(36) * L 11,29–32
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4144
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.