API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2018-05-26 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Sobota 26. května
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 141,3
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ga 5,13
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Řeč žalmu se nese v prorocko­ježíšovském D/duchu, neboť se v ní živě odehrává posun od krvavé oběti z dobytka, při níž hrozí hříšný automatismus, k nekrvavé „oběti rtů“, modlitbě (srov. Ž 141,2). Je-li tomu tak, je na naše ústa (obětní nástroj) i na naše mluvení (oběť) kladen velký nárok opravdovosti, což platí zejména pro modlitbu, avšak též pro mluvení vůbec.<br />Nový zákon situaci pěkně dokresluje – a že Pavel ví, o čem mluví (!): Křesťanu se díky Ježíši dostává skutečné svobody projevu (jak směle i familiárně smíme Boha oslovovat!), ovšem svoboda zavazuje a musí být odpovědná. Teologie sice dnes ví, že „každé mluvení o Bohu je i řečí o člověku (o mně)“, ovšem „o Bohu“ a „též o mně“, nejen o mně! Někdy však platí: „Mluviti stříbro, mlčeti (a konati) zlato!“<br /><em>Pane, jenž nás máš rád, nauč nás, jak se k tobě v řeči máme znát.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Sk 18,1–11 * Žd 11,1–7
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3134
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.