API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-10-21 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 21. října
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ez 34,2
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Fp 2,4
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Mnozí pastýři Božího lidu Izraele se svému povolání zpronevěřili. Měli pečovat o svěřené duše, jenomže přednostně pečovali o svůj vlastní prospěch. Vrchní Pastýř je začal volat k odpovědnosti. Řekl jim o své bolesti nad situací svých ovcí. Řekl jim o ceně lidských životů. Bůh je Pastýř, kterému jde o to, aby pro něčí sobectví a lhostejnost nemusely jeho ovce bloudit a být vydány napospas nebezpečí. Nakonec přišel den, kdy Bůh daroval svému lidu opravdu dobrého davidovského Pastýře. Ježíš vedl a stále vede svůj lid na dobré pastvy a všemožně o něj pečuje. Umožňuje nám všem, abychom pod jeho vedením uprostřed Božího lidu poznávali, co je k prospěchu všech, a pečovali jedni o druhé.<br/><em>Pane Ježíši, děkuji ti za pastvu, na kterou mě dnes vedeš. Kéž rozpoznávám, jak se o vše vzácné mohu dělit s ostatními.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 6,1-4 * Tob 1,1-10 nebo Jb 1,1-22
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3647
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.