API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-12-07 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Sobota 7. prosince
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 43,3
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Sešli své světlo a svoji věrnost - ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1J 1,5
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Ty, Bože, jsi mým věčným TY, partnerem na mé životní cestě. Ty a můj partner?! Vždyť kdo jsem já před tebou?! Mohu být tvým partnerem?! Ale ty mi dáváš život. Otvíráš přede mnou cestu. Vede až k tobě, na tvou horu, do tvého domu, na tvou věčnou slavnost. Není to jednoduchá cesta. Jímá mne bázeň, když pomyslím, jak je strmá. Bez tebe to nedokážu. Buď mi světlem na cestě! Stůj věrně při mně! Jen tak mohu jít a dojít. A ty jsi světlem a věrným pomocníkem.<br/><em>Když jsi se mnou, svítíš do mých temnot, věrný Bože, Otče náš v Kristu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Abk 2,1-4 * Iz 44,1-8
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3694
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.