API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-05-28 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Čtvrtek 28. května
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 25,16
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. J 5,7–8
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Častokrát se cítím jako žalmista. V životě se mi nedaří a já tuším, že jsem se Hospodinu vzdálil. Snad se chovám špatně ke svým blízkým, jsem zaměřen jen na své zájmy, propadám nějakým neblahým závislostem. Snad trávím moc času u telefonu nebo na sociálních sítích. Roste ve mně napětí, jsem neklidný, snadno se rozčílím. Kde jsou příčiny? Leckde. Možná jsem přestal mít kontakt s Bohem v modlitbách a zanedbal jsem čtení Bible. Snad jsem si pustil do života něco, co na mně leží jako těžká deka. A pak jsem propadl pocitu: Jak je kolem mě všechno zlé! Tíží mě samota a pocit zbytečnosti. Tak ke mně, Hospodine, obrať svou tvář. Prosím. Nemám nikoho – jen tebe.<br/> <em>Budeš-li mít na zřeteli nepravost, neobstojím, Hospodine. Ale u tebe je odpuštění. Tak vzbuzuješ bázeň.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Sk 1,12–26 * 2Tm 1,13–18
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3867
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.