API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-09-19 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 19. září, 16. neděle po Trojici
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 37,8
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Jk 3,5–6
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Říkává se, že leckdo by měl mít na svůj jazyk zbrojní pas. Myslím, že takový člověk by měl mít zbrojní pas na svoje srdce, z nějž nabíjí jazyk střelivem. Žalmista nám radí, abychom v čase pobouření odložili hněv a rozhorlení. Ano, to se snadno řekne. Ale jak to udělat? Počítat do desíti, do sta? Kdo to vždy zvládl? Kdo nevystřelil ostrými slovy? Což místo počítání zkusit modlitbu? V té chvíli můžeme říct o svém hněvu Pánu. On to unese. Nejen to, sám svatý Duch přichází na pomoc naší slabosti. On nám umožní přezbrojit. Namísto nábojů, kterými zraňujeme druhé v sebeobraně, můžeme ze srdce rozdávat dobrá slova, taková, která podepřou, povzbudí, potěší, pomohou a prozradí, že ve tvém srdci je pokoj.<br /><em>Nebeský Otče, způsobuj v mém srdci pokoj, který bude přetékat na lidi kolem mne.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. J 11,1(2)3.17–27(28–38a)38b–45 * 2Tm 1,7–10 * Pl 3,22–26.31–32
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4346
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.