API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2019-09-23 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 23. září
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1S 2,4
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 2K 6,4.7
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci: slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Říká se, že život je boj. V boji se každý stratég spolehne na bohatýry (dnes bychom řekli spíš veterány) - silné, zkušené a dobře vyzbrojené. Zato od zelenáčů, kterým se strachy klepou nohy, asi stratég nic zvláštního neočekává. Víra nás vede ke zdrženlivosti vůči přenášení této jednoduché vojenské logiky do jiných oblastí života: Věřící „bohatýr“ počítá s tím, že každý někdy upadne, jeho luk se zlomí, když to nečeká, a tak nedovolí, aby na něj někdo bezmezně spoléhal. Zato bázlivému se víra stává oporou, díky níž snáze dokáže překonat strach. Víra nám dává pravdivější pohled na sebe i na druhé.<br/><em>Bože, prosíme, ať z tvého slova přijímáme, co právě potřebujeme: výzvu k pokoře, když nevidíme své limity a spoléháme jen na sebe. Povzbuzení, když nám schází rozhodnost. Ujištění o milosti, když propadáme beznaději. Prosíme, dej nám otevřené srdce a soustředěnou mysl.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Dt 26,1-11 * Mt 17,14-21
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3619
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.