API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2018-12-10 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 10. prosince
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 63,5
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 1Tm 2,1
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Vnitřní svět našich pocitů a nálad se podobá hladině horského jezera. Někdy se ve zčeřených vlnkách odráží slunce a lze dohlédnout až na písčité dno. Jindy hladina ztemní a ztěžkne, aby se pak pod náporem větru vzdula do zpěněného příboje. Jezero se mění, hory kolem však strmí do výše a vzdorují všem proměnám počasí. Takto vytrvale pozvedá své ruce David. Na začátku citovaného žalmu se přiznává k tomu, že Hospodina nemá na dosah. Hledá jej, žízní po něm. Není plně uspokojen, přál by si mít život jinak naplněný. Ale je rozhodnut, že bude Bohu děkovat po celý život, v přízni i nepřízni. Vděčnost není dobrý pocit, ale dobrý postoj. Je to postoj člověka vztahujícího vše, i své neúspěchy či očekávání, k tomu, který nás miluje.<br /><em>Bože, děkuji, že ti není lhostejné nic, co mne trápí.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 25,1–8 * Iz 14,1–23
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3332
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.