API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2021-01-26 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 26. ledna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Jr 23,29
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu?
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. L 12,49
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Oheň dokáže vytvářet teplo, světlo. Oheň byl potřeba pro přípravu jídla, pro vytváření nástrojů. Oheň – požár ale ničí vše, co mu přijde do cesty, a dokud má co, vše stráví. Oheň je v Bibli symbolem Boží přítomnosti, která s sebou přináší buď pomoc, nebo zkázu. Ale to, co v první chvíli můžeme vnímat jako zkázu, může být někdy pomocí. Když je vše spáleno a očištěno, může se začít znovu!<br /><em>Pane, kéž vždy dokážeme přijmout nový začátek, který nám nabízíš.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ř 15,7–13 * L 6,43–46
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4110
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.