API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2018-08-19 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 19. srpna, 12. neděle po Trojici
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 61,1–2
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Hospodin mě pomazal, abych vyhlásil léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 2K 1,24
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Chceme pomáhat vaší radosti!
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Navykli jsme si mluvit o vrcholných výhledech křesťanství bezproblémově – o milosti, vzkříšení, odpuštění. Jako bychom lehce přehlédli realitu svých životů, světa, vztahů. Ta ovšem bývá tristní – postaru se tomu říká hříšná. Při zrodu nového se objevují porodní bolesti, jak se nové vyrovnává se starým. A tak den Hospodinovy přízně je zároveň dnem Boží pomsty a den vzkříšení bude dnem soudu. Saul prochází slepotou (a zřejmě nejen tělesnou), aby povstal Pavel. Na rozdíl od lidských soudů, které, žel, bývají více trestem než nápravou, je ovšem výhledem Božích soudů člověk osvobozený od sebe samého; výhledem je radost.<br /><em>Suď mne, Hospodine, ty sám, abych ze svých bezvýchodností a ztraceností došel k té radosti, která je jen s tebou a v tobě, a poznal lásku, kterou bych mohl rozdávat.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mk 7,31–37 * Sk 9,1–20 * Ž 41
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3219
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.