API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2020-01-28 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 28. ledna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Jb 12,14
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Co rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Zj 3,7–8
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.“
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Jsme zvyklí, že nad nižší autoritou je nějaká vyšší (například u soudů různých stupňů), ale demokracie jsou založeny na vyváženosti tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní, což je asi vzhledem k porušenosti člověka dobře. Je zvláštní, že v letošní denní četbě máme dnes již třetí text za sebou, který mluví o Boží suverenitě. Bůh je Pán nad přírodou, nad dějinami, on je suverénní Pán nad vším stvořením. Nikdo se mu nemůže skutečně postavit, Bůh má konečné slovo ve všech věcech. Teď to možná ještě nevidíme, ale přijde čas, kdy to všem bude jasné. Úžasné je, že díky Božímu suverénnímu rozhodnutí máme v Ježíši k Bohu trvale otevřené dveře, kterými vstupuje ten, kdo v něho věří.<br/> <em>Díky, Ježíši, že jsi mi otevřel dveře k Otci, abych s ním mohl být dnes i navěky.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ř 15,7–13 * 1K 3,9–17
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 3746
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.