Pondělí 5. prosince

Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi!
Ž 143,10


Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Ga 5,22–23


Autorem tohoto žalmu je David. V těchto hlubokých a upřímných slovech David odkrývá jednu z nejhlubších tužeb svého života a svou nejvyšší prioritu. Jeho touhou a prioritou nebylo to, za čím se ženou v dnešní době zástupy. Jeho touhou nebylo splnit si své sny a cíle. Nešlo mu o uznání od lidí, nešlo mu o to, aby byl úspěšný, vlivný, uznávaný lidmi. Netoužil po tom, aby si užil. Davidovou největší touhou, uspokojením, radostí, úspěchem a bohatstvím bylo plnit vůli Hospodina. Jeho Boha. Jeho osobního Boha, pro kterého žil a ve kterém nacházel své nejvyšší štěstí. Milý příteli, je centrem tvého života plnit Boží vůli, nebo spíše svou vůli a přání? Uvědomujeme si, že již nepatříme sami sobě, protože on si nás vykoupil za plnou cenu, abychom žili pro něj?
Pane, vlož do mého srdce ten postoj, který jsi měl i ty, když ses v Getsemane modlil: „Ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

Iz 25,1–8 * Iz 8,1–15

Čtení na 5. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.