API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2024-03-03 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 3. března, Oculi (Stále upírám své oči k Hospodinu. Ž 25,15)
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Př 28,13 (B21)
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Kdo zastírá své viny, nebude úspěšný; kdo je vyznává a opouští, však dojde milosti.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. L 19,8–9
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu.“
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Umění odpustit a umění dosáhnout odpuštění není jednoduché. Celé téma jako by bylo ponecháno na náboženství, od něhož ovšem většina lidí dává ruce pryč. A přece problém zůstává, vždyť i obviňování zůstává, vyčítání je na denním pořádku ve společnosti i v osobním životě. Někdy možná lidem pocit viny příliš vnucujeme, ale nepochybně všichni pocit viny znají. Někdo žije celý život s pocitem, že udělal něco, co nelze odčinit. Někdo si zase pořád hájí své pozice a není ochoten připustit svůj podíl na něčem zlém. Cesta k odpuštění přirozeně začíná tam, kde je lítost, kde přestaneme hájit svoji dokonalost. Ale cesta k odpouštění druhým by měla začít jinde, ne v očekávání lítosti druhých, ale v učení se lásce.<br /><em>Odpusť nám naši pýchu, když chceme druhým jejich cestu k odpuštění moralistně komplikovat.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. L 9,57–62 * Ef 5,1–9 * Ž 141
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 5247
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 815
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.