API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2022-12-01 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Čtvrtek 1. prosince
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Gn 35,3
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Budeme putovat do Bét-elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ef 5,20
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Slovo Bét-el znamená Dům Boží. Jedním z mých oblíbených biblických hrdinů je David. Ať byl odstrčeným pastýřem ovcí, nebo válečníkem v Saulově vojsku, anebo slavným a mocným králem, jeho srdce po celý život toužilo po jediné věci. A po tom nikdy toužit nepřestal: aby směl zůstávat v domě Hospodinově po všechny dny svého život a aby se kochal v jeho přítomnosti.<br />V čem ty nacházíš opravdu největší uspokojení své duše? Je to rodina? Tvůj koníček? Práce? Pohodička? Je to něco jiného než čas v Boží přítomnosti? Mojí modlitbou je, abychom my všichni zakusili to, co David. A aby ve světle Hospodinovy nádhery, kterou poznáme, všechno ostatní na této zemi ztrácelo svůj lesk.<br /><em>Pane, vyznávám podobně jako apoštol Pavel: Cokoli pro mne bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. 1Te 5,1–6 * Iz 6,1–13
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4784
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.