API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2024-06-24 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Pondělí 24. června
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 119,77
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Kéž mě zahrne tvé slitování a budu žít.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Fp 1,9
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Slitování. Slitovat se. Hebrejské i řecké výrazy, které se překládají těmito slovy, znamenají původně soucitný nářek nad neštěstím nebo smrtí člověka. Ale ve Starém zákoně nejde jen o výraz pouhého cítění bez pomocného zásahu, nýbrž o proměnění tohoto citu v čin, obzvláště tam, kde jde o slitování Boží. Slitování je též „lůnem“, jež může počít něco nového, z hlediska dosavadních průšvihů zcela nečekaného. Hospodinovo slitování může obnovit i to, co jsme vlastní vinou pokazili. Slitování není pouze v Božím „popisu práce“, slitování je podstatou Božího srdce, které je plné soucitu a slitování. Bůh se nad námi již slitoval a povolal nás k životu a stále se slitovává, abychom žili plný život v Kristu.<br /><em>Drahý Bože, děkuji ti, že jsi plný soucitu a slitování. Děkuji, že jsi nade mnou nezlomil hůl a obnovuješ to, co jsem nezvládla. Děkuji, že mi dáváš novou odvahu žít plný život v tobě.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. L 1,5–25.57–66.80 * Sk 19,1–7 * Ex 16,17–36
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 5360
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 932
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.