API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2023-02-05 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 5. února, Septuagesimae (70 dní před Velikonocemi)
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Kaz 7,14 (SNC)
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. V den dobrý užívej dobro, které ti nabízí, v den zlý pamatuj, že i tento ti dal Bůh, aby ses mu více v důvěře odevzdal.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 6,26
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Příliš často se v životě bojíme: o své milované, o to, co vlastníme, o své konečně vydobyté místo na slunci, ale i toho, co nás v životě může potkat. Chceme mít kontrolu nad svým životem, jen s rozpaky a neochotou tuto kontrolu přenecháváme Bohu – jemuž náleží. Jak šťasten je ten, kdo se dokáže na Boha plně spolehnout, důvěřovat mu a říci s žalmistou: „V rukou tvých jsou časové moji“! Kdo vnímá Boží lásku k nám, to, jakou cenu má pro Hospodina každý jednotlivý živý tvor, i ten v našich očích úplně nicotný.<br /><em>Bože, díky za ten příklad s nebeským ptactvem. Kéž bychom se dokázali k tobě přimknout a s důvěrou se schoulit ve tvé náruči jako ptactvo v přívětivém bezpečí hnízda.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 20,1–16 * Fp 2,12–13 * Jr 9,22–23
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4850
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 692
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.