API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2023-09-23 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Sobota 23. září
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 54,4
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Fp 3,13 (SNC)
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Bratři, opravdu si nenamlouvám, že bych již byl u cíle, ale o jedno mi jde: nechávám všechno za sebou a upírám se jen k tomu, co je přede mnou.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
On opravdu stojí za všechno. On je jak náš zachránce, který nám promíjí hříchy, tak náš poklad v životě, ke kterému upíráme svoji pozornost. Možná to často nevidíme, protože jsme ho nahradili něčím jiným. Místo pokladu a cíle se pro nás Bůh stal jen duchovním pomocníkem, když zrovna potřebujeme trochu povzbudit. Kristus je lepší než moje představa dobrého života bez něj. Máme před sebou dvě otázky: Jak mi bude Kristus pasovat do mých představ o budoucnosti? Jak Kristus mění moje představy o budoucnosti? Kterou z nich si položíme?<br /><em>Otče, dej, aby cílem mého života byl Kristus. Změň mé představy a moje sny, ve kterých není cílem Kristus, a nahraď je právě jím.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mk 12,41–44 * Mt 19,1–12
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 5080
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 679
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.