API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2023-06-07 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Středa 7. června
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Dt 5,33
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ř 15,4
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
To pro Boží lid platilo tehdy stejně jako dnes. A nevypadá to nějak složitě. Vlastně je to dost jasné. Drž se Boží cesty, jdi po ní, a budeš žít. Běž si jinam, popřípadě na té jeho cestě zůstaň stát a nedělej nic. Pak nezůstaneš naživu. Nebude to život. Možná přežívání. Ale ne život, jak ho zamýšlel Bůh. To není složité. Tak proč je celá Bible, celý ten veliký příběh člověka, tehdy jako dnes, příběhem všech možných jiných cest nebo přešlapování na místě? A přece zůstali naživu. Po každé marné odbočce přichází Bůh znovu, a znovu totéž. Podívej, i odtud vede cesta k životu. Tak po ní běž, žij. Jinak umřeš. A za chvíli znovu. Podívej, kam ses dostal. Ale i odtud vede cesta. Vždycky ti ukážu cestu.<br /><em>Bože naděje, prosím, ukaž mi znovu cestu k životu. I dnes. A jestli selžu, tak zítra prosím znovu.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 57,14–16 * Gn 28,10–22
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4972
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 816
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.