API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2022-08-10 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Středa 10. srpna
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Iz 43,2
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Mt 8,26
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Půjdeš-li… Když půjdeš, budeš moci pokračovat. Živly tě sice budou ohrožovat, ale ty budeš moci jít dál. Není to zaslíbení bezstarostného života. Dravý proud a oheň jsou nebezpečné. Někde ve vzduchu je ohrožení života. Některá maminka by možná řekla: „Tam nechoď, tam je to nebezpečné.“ Bůh však říká: „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou.“ Bůh je jiný než většina maminek. Náš svět je nebezpečný. Bůh to ví, a přece o nás nemá strach, jako ho mají maminky. Není odtržený od reality života. Naprosto přesně ví, co nás čeká. Ale jeho zaslíbení je určeno právě do nebezpečného světa. Budu s tebou. Tak se neboj vykročit a jít. To zaslíbení platí pro ty, kdo překonají strach a jdou dál.<br /><em>Milý Ježíši, naplň mé srdce odvahou a odhodláním pokračovat ve své cestě. Nechci se dívat na nebezpečí, ale na tebe, který jsi se mnou.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Př 8,12–21 * J 10,1–10
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4671
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.