API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2022-10-02 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Neděle 2. října, 16. neděle po Trojici
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Abk 2,6
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho?
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. L 12,15
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Skoro všichni jsme zvyklí mít víc, než potřebujeme. Žijeme v nadbytku, jsme součástí bohaté Evropy. Lehkomyslně nakupujeme a stejně lehkomyslně odkládáme, a když na to nemáme, vezmeme si půjčku nebo úvěr. Tak vlastníme spoustu věcí, které nejsou tak úplně naše. Tím se sice stáváme určitým rukojmím bank nebo věřitelů, ale kdo by to řešil? Máme to, co ostatní, a možná ještě lepší a novější. Jenom to ovšem vyžaduje, abychom nepřišli o práci či o zdraví nebo aby se nestalo něco jiného, co nám zabrání splácet. Pak by nastal opravdu problém. Možná je čas znovu si říct, co je vlastně pro náš život podstatné a zda náhodou nemáme dost na Boží milosti.<br /><em>Pane, odpusť, že často tak nemoudře hospodaříme a hromadíme. Prosíme, pomoz nám osvobodit se od toho!</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Mk 8,1–9 * 2K 9,6–15 * Dt 8,7–18
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4724
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.