API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2023-03-28 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 28. března
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 103,14
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. 2K 4,10
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Otec buduje komunitu svědků, která dosvědčuje jeho mocné činy. Sama existence této komunity je jedním z jeho mocných činů, neboť jako stvoření jsme křehcí a jako hříšníci jsme smrtelní. Jako jeho děti často selháváme v pozornosti a úctě, kterou svému Otci projevujeme. Jako svědkové selháváme ve slovech i činech. Přesto se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. A jako se nad syny slitovává otec, slitovává se i Hospodin nad těmi, kdo k němu v bázni vzhlížejí. My zapomínáme, on však pamatuje; my se vzdalujeme, on zůstává. A proto jeho Pomazaný, který se v hrobě nerozpadl v prach, nás z prachu země, jímž se po své smrti staneme, znovu stvoří k nehynoucímu životu v moci a slávě.<br /><em>Otče, dej nám sílu vytrvávat na cestě údolím stínu smrti a žít z naděje a moci Ježíšova života.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Jb 19,21–27 * Mt 26,17–30
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4901
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 796
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.