API

Na adrese http://dennicteni.cz/api/ je možné každý den získat strojově čitelná data (ve formátu JSON) pro denní čtení na daný - aktuální den.

Zadáním data jiného dne do adresy získáme záznam pro požadovaný den.
Například pro 1. ledna 2017 použijeme ISO formát data 2017-01-01. Použití tedy bude vypadat takto: http://dennicteni.cz/api/2017-01-01.

Přehled atributů ve vráceném JSON objektu.

JSON v odpovědi obsahuje vždy následující atributy (mají české názvy):

Atribut Typ Popis Příklad
datum Nette\Datetime Den, kterému záznam přísluší.
{
	"date": "2022-06-28 00:00:00.000000"
	"timezone_type": 3,
	"timezone": ""
}
den string Nadpis pro daný den.

Obvykle obsahuje slovní vyjádření data, někdy doplněný o název dne v liturgickém roce.
Úterý 28. června
sz string Odkaz na starozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Ž 16,8
sz_text string Plné znění starozákonního textu pro daný den. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
nz string Odkaz na novozákonní úsek textu. Jsou použité zkratky názvů knih. Sk 26,22
nz_text string Plné znění novozákonního textu pro daný den Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek.
cteni string Plné znění krátké úvahy k čteným textům.

Pozor, může obsahovat neescapované HTML tagy,
například <br /> nebo <em></em> atp.
Před člověkem a jeho konáním kráčí Hospodin. Na druhou stranu je Bůh cestovatelům svědkem, že jejich činy jsou pravdivé. Jedná se o jednoduchý, nebo naopak nedosažitelný návod na život? Postmoderní člověk nahlíží veškeré dění v sobě, ve společnosti i ve světě většinou přes vlastní uvažování. Je to do určité míry dobře. Na druhou stranu mu ale hrozí, že se nedokáže odpoutat od sebe sama a svého výkladu světa. Nastávají situace, kdy naše jakkoliv skvělé logické uvažování nestačí, a v tu chvíli se člověk buď stane bezradným, anebo se spolehne na svůj přesah. Biblicky řečeno na Hospodina, který je nám svědkem, který nás povolává za svědky a kráčí po naší pravici. Jeho se dovolává a s ním má možnost rozmlouvat ve chvíli tísně.<br /><em>Kéž se dokážeme spoléhat na tebe, svého svědka na nebesích, dneska, zítra i navěky.</em>
dalsi_cteni string Odkazy na další biblické oddíly doporučené ke čtení pro daný den. Jsou použité zkratky názvů knih. Ex 2,11–25 * Sd 9,7–21
id integer ID záznamu v naší databázi, pravděpodobně nevyužijete. 4628
delka integer Hodnota není relevantní, nevyužijete. 0
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.