Neděle 23. června, 4. neděle po Trojici

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím.
Ž 22,23


Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
Ga 1,11


David od nářků a naléhavé prosby o vysvobození přechází k chvalozpěvu, ve kterém děkuje za pomoc. Žalm je ukázkou jeho hluboké víry. Je v zoufalém obklíčení těžkostmi, a už děkuje za vítězství. Bůh v našich životech dělá mnoho podivuhodných věcí. Někdy je to tak intimní svědectví, že je to pouze mezi mnou a Bohem. Ale to mě neopravňuje k tomu, abych mlčela. Určitě budu svědčit o tom, jaký je Bůh. To, co ve mně Bůh zažehl, budu předávat dál. Boží lásku, která je vylita v mém srdci skrze Božího Ducha, chci a budu předávat dál, a to je to vyprávění o tvém jménu, Bože.
Můj drahý Bože, použij si mě dnes k tomu, abych všemi svými skutky, každým slovem i každým gestem vyprávěla o tvém jménu.

L 6,36–42 * Ř 12,17–21 * Ž 42

Čtení na 23. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.