Sobota 16. února

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé.
Ž 117,1


Je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
Ef 4,6


Každým rokem se na začátku jara rozeznívá při rozednění, často ještě za tmy, překrásný zpěv ptáků, kterým oslavují svého Stvořitele. O co více bychom měli my lidé jako vrchol stvoření vzdávat chválu a čest Pánu Bohu, našemu Stvořiteli. On je náš Bůh, Stvořitel a Vládce, dává slunce i déšť všem lidem i všem národům. Jeho oslavují andělé v nebi. Nás lidi postavil zde na zemi a chce, abychom ho oslavovali svým životem, tělem a vším, co děláme. Někdy přicházejí v životě chvíle, kdy se zdá, že není Pána Boha za co chválit, může to být nevyléčitelná nemoc, ztráta zaměstnání nebo blízké osoby. Ale i v těchto chvílích je Pán Bůh blízko nás a mluví k nám: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou.“
Chválím a vyvyšuji tě, Bože Otče, Synu i Duchu svatý.

Nu 6,22-27 * Ř 9,14-29

Čtení na 16. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.