Neděle 18. listopadu, předposlední neděle církevního roku

Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.
Ž 50,23


Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1Te 5,18


„Mne oslaví ten…“ Ten, kdo přinese oběť díků, a ten, kdo jde po Boží cestě. Zde jsou nastíněna dva kritéria: Tím prvním je přinášení oběti díků. Co to je? Když se řekne slovo oběť, nevzbuzuje to v nás zrovna pozitivní náladu. Obětovat se pro druhého nebo pro něco je dost náročný úkol. Rodiče se často obětují pro své děti a ty pak zase pro ty své – a tak dále. Tato forma oběti je nám známa, ale co jiné druhy oběti? Dát Bohu svůj čas, své schopnosti, svůj život… Je to pro nás taky tak snadné jako obětovat se pro své milované děti? Milujeme Boha stejně? Jsme ochotni i pro něho se všeho vzdát? Přinést tu největší oběť? Slovní spojení oběť díků znamená odevzdat své životy Hospodinu, a především učinit to s radostí, a ne z povinnosti.
Hospodine, dej nám ochotné srdce, abychom se každý nový den s radostí a vděčností odevzdali do tvých rukou.

Mt 25,31–46 * Ř 8,18–25 * Ž 50

Čtení na 18. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.