Pátek 28. dubna

Nebúkadnesar zvolal: "Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abed-negův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali."
Da 3,28


Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle! Vstaň!" A z Petrových rukou spadly řetězy.
Sk 12,7


V totálním šoku se ocitl mocný král Nebúkadnesar, když se tři mládenci odmítli klanět spolu s celou říší jeho zlaté soše, když svou víru neopustili a nezapřeli ani tváří v tvář rozpálené ohnivé peci - a když nakonec zjistil, že Hospodin je ze spárů jeho mocnářské zvůle vysvobodil. Celý vykolejený volá: Požehnán buď Bůh těchhle nepřizpůsobivých židů, že je neponechal napospas mé hloupé svévoli... Když se díkůvzdání může ozvat i z úst jinak vírou nedotčeného potentáta (byť jaksi nedopatřením), oč spíše bychom si příběhů vysvobození a naděje měli uprostřed každodenních zápasů vděčně hledět my!
Děkujeme, že tví andělé jsou posly tvé věrnosti a záchrany. A otevírej naše srdce, aby takovému poselství vždy s novou důvěrou naslouchalo.

1P 2,1-10 * Ko 2,16-19

Čtení na 28. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme