Středa 20. října

Hospodin řekl: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý.“
Gn 8,21


Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Tt 2,11–12


Zapomenout, odpustit a už nepřipomínat to, co jsme někomu udělali. Jakým pokojem je naplněno naše srdce, když jsme prožili takové odpuštění a zapomenutí. Už nám to nikdo nepřipomíná. Pán Bůh nás všechny velice dobře zná. Ví o nás opravdu všechno. Ví, jací jsme, když se nikdo nedívá, ví, co říkáme, když nikdo neposlouchá, ví, co si myslíme, když jsme úplně sami. Také ví, že jsme hříšní a potřebujeme pomoc. A on nám tu pomoc poslal ve svém Synu. To je naše záchrana. Je stále čas přijít v pokání a s prosbou o odpuštění. Je stále čas začít nový život. Láska, trpělivost a zájem Pána Boha o každého člověka jsou nesmírné. Dokud jsme na zemi, smíme přijmout milost. Milost v Ježíši Kristu.
Pane, děkujeme za tvoji trpělivost s námi. Víš o nás všechno a to je moc dobré. Chceš pro nás věčné dobro ve svém království.

Ef 5,25–32 * L 12,54–59

Čtení na 20. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.