Pondělí 11. prosince

Hospodin tě požehná a ochrání tě.
Nu 6,24


Žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
1P 3,9


Dnešní verš je prvním veršem požehnání, které měli Áron a jeho synové z Hospodinova rozhodnutí pronášet nad Izraelity. Není to magická formule, je to příslib Hospodinovy blízkosti. Je to požehnání na cestu sínajskou pouští - na cestu, která je pro poutníky nebezpečná duchovně i tělesně. I naše životy jsou někdy pouští a zdá se, že v okolí chybí jakákoli oáza, o zázracích ani nemluvě. A v naší bohaté společnosti je daleko více než tělo ohroženo naše duchovní a duševní zdraví. To se dělo i Mojžíšovu lidu na poušti. Vyčerpání, a dobře to víme, se netýká jen našich těl, nýbrž i duší. Pouště zažíváme často sami, stejně jako lidé kolem nás. Jak projít bez úhony pouští? S důvěrou v toho, kdo svůj lid neopouští!
Hospodine, žehnej nám a neustávej, ať na sobě zakoušíme tvoji blízkost.

Iz 25,1-8 * Za 5,1-11

Čtení na 11. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme