Čtvrtek 29. června

Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy.
Ž 69,14


Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Jk 5,14


Žalm 69 se modlí člověk, kterému je opravdu zle. Zajímavé je, že právě ze 14. verše to nepoznáme. Snad proto, že se ten člověk tak rozhodně dovolává Boží přízně (laskavosti), milosrdenství (solidarity) a věrnosti (spásy). Utrpení může člověka odtrhnout od Boha, když se vklíní do mezery mezi nimi. To vede k nenávisti nebo otupělosti. Ale tlak utrpení, dokonce i velkého utrpení, může člověka naopak přitisknout k Bohu. To vede k naději a vytrvalosti. Také působení radosti je dvojznačné. Úspěch může vést k pýše ("jak dobře jsem si to zařídil") nebo k vděčnosti. Jakub radí k modlitbě za jakýchkoli okolností. Je dobré přimknout se k Hospodinu. Vždyť u něho je člověk uchráněn před špatnými konci.
Bože, prosím, buď se mnou.

Mt 15,29-39 * Sk 13,1-12

Čtení na 29. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme