Neděle 22. října, 19. neděle po Trojici

Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin!
1Pa 22,16


Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě."
L 5,5


Davidovou touhou bylo postavit a vybudovat Hospodinu dům. Nenaplnila se. Hospodin měl jiné plány. Jeho dům měl vybudovat Davidův syn - Šalomoun. David požehnává Šalomounovo dílo, které mu Hospodin svěřil. To nejdůležitější, co bude Šalomoun potřebovat při této stavbě, je - Hospodinova přítomnost. I Šalomoun to vyjádřil podobně v knize Žalmů: "Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé" (127,1). To potřebujeme i my - Boží přítomnost a požehnání ve všem, co budeme dnes dělat, o čem budeme přemýšlet. Ať je s námi Hospodin.
Pane, vyznáváme ti, že tě potřebujeme. Prosíme tě, abys požehnal i dnes dílo našich rukou.

Mk 2,1-12 * Ef 4,22-32 * Ž 32

Čtení na 22. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme