Neděle 16. prosince, 3. adventní neděle

Nad hlavu mi přerostly mé nepravosti, jako těžké břemeno mě tíží.
Ž 38,5


Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
Mt 1,21


Oblíbená dětská hádanka zní: Co váží víc, kilo peří, nebo kilo železa? Hříchy jsou jako železo, ty nepřehlédneme, ale nepravosti mohou být jako peříčka. Nepodceňujme vliv drobných odchylek od úzké Boží cesty, neboť jimi si dláždíme stále širší cestu, na které nám leccos může přerůst přes hlavu – starosti, úkoly, dluhy… Přitom stačí málo: včas si poradit s peříčkem – dát na Boží slovo či radu bratra, dokud je čas. Žel, podceňování takových impulsů je nebezpečné. Množství nabídek nás na pomalu se rozšiřující cestě může svést. Kilo peří i železa pak tíží úplně stejně.
Pane Bože, dej, ať nepřeslechnu tvoje slovo, aby mi břemeno nepravostí nepřerostlo přes hlavu. Dej mi citlivost na vedení Kristovým Duchem, dokud je čas se tomu učit.

Mt 11,2–10 * 1K 4,1–5 * Ž 33

Čtení na 16. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.