Pondělí 10. prosince

Proto ti dobrořečím po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.
Ž 63,5


Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi.
1Tm 2,1


Vnitřní svět našich pocitů a nálad se podobá hladině horského jezera. Někdy se ve zčeřených vlnkách odráží slunce a lze dohlédnout až na písčité dno. Jindy hladina ztemní a ztěžkne, aby se pak pod náporem větru vzdula do zpěněného příboje. Jezero se mění, hory kolem však strmí do výše a vzdorují všem proměnám počasí. Takto vytrvale pozvedá své ruce David. Na začátku citovaného žalmu se přiznává k tomu, že Hospodina nemá na dosah. Hledá jej, žízní po něm. Není plně uspokojen, přál by si mít život jinak naplněný. Ale je rozhodnut, že bude Bohu děkovat po celý život, v přízni i nepřízni. Vděčnost není dobrý pocit, ale dobrý postoj. Je to postoj člověka vztahujícího vše, i své neúspěchy či očekávání, k tomu, který nás miluje.
Bože, děkuji, že ti není lhostejné nic, co mne trápí.

Iz 25,1–8 * Iz 14,1–23

Čtení na 10. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.