Neděle 22. července, 8. neděle po Trojici

Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.
Ž 20,8


Buď silný milostí Krista Ježíše.
2Tm 2,1


Je před bitvou. Lid vzhlíží ke svému králi, který je vede do boje. Vyprošuje pro něj Boží požehnání. Snad mají strach. Touží po vítězství. Vyznávají, že nechtějí založit svou naději na vojenské převaze, ale na jménu Hospodina, svého Boha. Ve chvíli, kdy ve svém životě čelím jakémukoliv zápasu, přichází strach, hněv, osamění, ohrožení. Mám tendenci spoléhat jen na lidskou moudrost, zdroje, nadání. Takto se projevuje moje přirozenost. Ale nemusím zůstat jen u ní. Mohu se rozhodnout vzhlížet ke svému králi Ježíši, který již zvítězil. Mohu si připomínat jeho moc a jeho charakter. Mohu si přivlastňovat Boží zaslíbení v Písmu, která mohu vztáhnout do své situace.
Pane, nechci dovolit, aby mně jakékoliv zápasy zastínily pravdu o tobě, o tvém vítězství, o tvém charakteru, o tvých zaslíbeních.

Mt 5,13–16 * Ef 5,8–14 * Ž 48

Čtení na 22. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.