Čtvrtek 15. dubna

Ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé.
Ž 5,12 (K)


Ale učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým.
Sk 13,52


Ve světě máme trápení. Hledáme lásku, pravdu, spravedlnost a odpočinutí od bolesti. Zmítáme se mezi nadšením a smutkem, nadějí a zklamáním. Jsme žebráci, kteří se lopotí a zoufale potácí prachem světa, často sami a nemilováni. Hle! Trpící Bůh na kříži, který odpustil těm, kteří ho přibili, a dal naději a pokoj umírajícímu zločinci. Ježíš zakusil všechnu naši bolest, neštěstí, zoufalství, nepochopení a samotu. Nejsme sami! Ukřižovaný je s námi ve všem našem utrpení. Není větší lásky než té projevené na kříži. Na kříži byla moc smrti a zla přemožena. Není větší radosti než z této milosti.
Pane, ať k tobě, krvácejícímu Bohu na kříži, hledíme s důvěrou, nadějí a láskou, ať jsme svobodni od trápení tohoto světa a ať nás nikdo a nic neoddělí od láskyplného daru tvé milosti, ať se můžeme veselit ve tvém jménu.

J 17,9–19 * Ko 3,1–4

Čtení na 15. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.