Pondělí 19. února

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Joz 24,15


Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.
1K 4,1


Jozue je na sklonku života. Zažil strastiplné putování na poušti i náročné dobývání nového území. V závěrečné řeči Izraelce varuje, že kolem nich (v nich) bude vždy pokušení, aby sloužili někomu jinému než Bohu: „…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit.“ Sloužit. Ne: v koho chcete věřit, do jakého kostela chodit. Ale: komu se chcete svěřit, komu chcete podřídit celý život, čí hodnoty budete přinášet, na jakém základě se budete rozhodovat, ve jménu koho chcete bojovat a trpět. Vyvolte si dnes. Jestliže vaší motivací byli bůžkové jako úspěch, snadná cesta, bezbolestné řešení, zalíbení se druhým, peníze, jestliže jste zapomněli na svého Pána, můžete to změnit a spojit s ním svůj život.
Pane, ať ti sloužíme, ať tě vpouštíme do svého rozhodování, ať jsi náš Vyvolený.

2Te 3,1–5 * Dt 27,1–10

Čtení na 19. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.