Čtvrtek 24. srpna

K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
Ž 62,11


Barnabáš - to znamená Syn útěchy - levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.
Sk 4,36-37


Bohatství může být jak požehnáním, tak prokletím, a proto se moudrý raději modlí: "Nedávej mi, Bože, ani bohatství ani chudobu, abych bohat na tebe nezapomněl anebo nuzný tě nezneuctil tím, že bych kradl." Klíčem ke správnému zacházení s majetkem je to, kde je naše "srdce", biblicky chápáno vůle a myšlení - k čemu jsme je "upnuli" a na co spoléháme. Jak přemýšlíme o tom, co máme? Jako o svém vlastnictví, anebo jako o tom, co patří Hospodinu a co nám bylo jen svěřeno? Jsme svobodní použít to, pokud bude třeba, pro druhé, pro zájmy Božího království, tak jako Barnabáš, anebo svoji jistotu, zabezpečení, pohodlí nalézáme v tom, co máme?
Otče, pomoz nám, aby poklad našeho srdce byl vždy jen u tebe.

Ř 11,25-32 * Sk 27,27-44

Čtení na 24. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme