Úterý 22. srpna

Slitovával se nad nimi a obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl.
2Kr 13,23


Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Ga 3,29


Kdosi prohlásil, že Bůh nepotřebuje hledat důvody, pro které by nás zničil, ale hledá důvody, pro které by nás zachránil. Pravda, na naší straně jich mnoho nenalézá. Bůh sám však je tím důvodem. Jeho láska, milosrdenství a věrnost. Kdysi uzavřel smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Ne že by lidé zůstali této smlouvě věrní, ale Bůh ano. I když je mohl tisíckrát zničit, neudělal to. V tomto čase Bůh uzavřel novou smlouvu v Ježíši Kristu. S kým ji uzavřel? S každým, kdo do ní vstoupí skrze pokání a víru v Ježíšovu oběť a dá se pokřtít. Navěky se takový člověk stává Božím dítětem a dědicem požehnání. Kříž a prázdný hrob jsou důvodem, proč se Bůh nad námi až do nynějška slitovává.
Otče, děkujeme ti, že jsme v Kristu navždy tví.

Pl 1,1-11 * Sk 27,1-12

Čtení na 22. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme