Pondělí 1. března

Izrael mu řekl: „Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry a s ovcemi vše v pořádku.“
Gn 37,14


Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Fp 2,4


Josef je otcem vyslán, aby se podíval za svými bratry, zda jsou v pořádku. Izrael měl o své syny jistě velkou starost, když k nim posílá svého nejmladšího a nejmilejšího syna, o nějž nechce přijít. A Josef jde, neptá se proč, nebojí se a poslechne příkaz svého otce. Nám tento postoj není neznámý. Ano, podobně vyslal i Bůh svého Syna, aby ho lidé mohli poznat a uvěřit mu. V obou případech je nepřijali, ale zbavili se jich, víc myslíce na svůj prospěch než na ostatní. Dobrou zprávou však je, že Bůh má vše ve svých rukou. I když se zdá, že se nám děje příkoří, nakonec bude obráceno v požehnání, které může přinést spásu nejen nám, ale i ostatním.
Pane Ježíši, dej, ať naše obavy překryje tvá láska, i když prožíváme utrpení a strasti.

Gn 37,3–4.12–14.23–35(36) * L 11,29–32

Čtení na 1. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.