Pátek 3. února

Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: „On mě neudělal?“ Což výtvor řekne o svém tvůrci: „On ničemu nerozumí?“
Iz 29,16


Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky.
Ef 2,10


V našem životě nastávají okamžiky, kdy se nedaří. Kdy se to, co jsme očekávali, nenaplnilo podle našich představ. V takových chvílích je nejsnazší obrátit se k Bohu s výčitkou: Proč právě já, proč právě mně se stalo ono příkoří? Vztah k našemu Stvořiteli se převrací naruby a my chceme vnímat jen Boží nespravedlnost vůči nám samotným. Izajáš právě na tuto převrácenost ve svém výroku poukazuje. Poukazuje na to, jak křehký člověk je. Jak křehký a pomíjivý je vůči Bohu, tak jako obyčejný kus nádobí v rukou hrnčíře. Kéž bychom byli ve chvílích nezdaru vůči našemu Pánu pokornější a upamatovali se na to, co pro nás vykonal.
Pane, pomáhej nám otevřít oči ve chvílích nezdaru. Ať nezapomínáme na tvou bezbřehou lásku a ujištění, že vše je tak, jak být má. Že vše je tak, jak ty si pro nás přeješ.

Zj 1,9–18 * Gn 18,1–15

Čtení na 3. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.