Úterý 28. března

On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.
Ž 103,14


Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
2K 4,10


Otec buduje komunitu svědků, která dosvědčuje jeho mocné činy. Sama existence této komunity je jedním z jeho mocných činů, neboť jako stvoření jsme křehcí a jako hříšníci jsme smrtelní. Jako jeho děti často selháváme v pozornosti a úctě, kterou svému Otci projevujeme. Jako svědkové selháváme ve slovech i činech. Přesto se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. A jako se nad syny slitovává otec, slitovává se i Hospodin nad těmi, kdo k němu v bázni vzhlížejí. My zapomínáme, on však pamatuje; my se vzdalujeme, on zůstává. A proto jeho Pomazaný, který se v hrobě nerozpadl v prach, nás z prachu země, jímž se po své smrti staneme, znovu stvoří k nehynoucímu životu v moci a slávě.
Otče, dej nám sílu vytrvávat na cestě údolím stínu smrti a žít z naděje a moci Ježíšova života.

Jb 19,21–27 * Mt 26,17–30

Čtení na 28. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.