Středa 7. června

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu.
Dt 5,33


Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.
Ř 15,4


To pro Boží lid platilo tehdy stejně jako dnes. A nevypadá to nějak složitě. Vlastně je to dost jasné. Drž se Boží cesty, jdi po ní, a budeš žít. Běž si jinam, popřípadě na té jeho cestě zůstaň stát a nedělej nic. Pak nezůstaneš naživu. Nebude to život. Možná přežívání. Ale ne život, jak ho zamýšlel Bůh. To není složité. Tak proč je celá Bible, celý ten veliký příběh člověka, tehdy jako dnes, příběhem všech možných jiných cest nebo přešlapování na místě? A přece zůstali naživu. Po každé marné odbočce přichází Bůh znovu, a znovu totéž. Podívej, i odtud vede cesta k životu. Tak po ní běž, žij. Jinak umřeš. A za chvíli znovu. Podívej, kam ses dostal. Ale i odtud vede cesta. Vždycky ti ukážu cestu.
Bože naděje, prosím, ukaž mi znovu cestu k životu. I dnes. A jestli selžu, tak zítra prosím znovu.

Iz 57,14–16 * Gn 28,10–22

Čtení na 7. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.