Neděle 3. března, Oculi (Stále upírám své oči k Hospodinu. Ž 25,15)

Kdo zastírá své viny, nebude úspěšný; kdo je vyznává a opouští, však dojde milosti.
Př 28,13 (B21)


Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu.“
L 19,8–9


Umění odpustit a umění dosáhnout odpuštění není jednoduché. Celé téma jako by bylo ponecháno na náboženství, od něhož ovšem většina lidí dává ruce pryč. A přece problém zůstává, vždyť i obviňování zůstává, vyčítání je na denním pořádku ve společnosti i v osobním životě. Někdy možná lidem pocit viny příliš vnucujeme, ale nepochybně všichni pocit viny znají. Někdo žije celý život s pocitem, že udělal něco, co nelze odčinit. Někdo si zase pořád hájí své pozice a není ochoten připustit svůj podíl na něčem zlém. Cesta k odpuštění přirozeně začíná tam, kde je lítost, kde přestaneme hájit svoji dokonalost. Ale cesta k odpouštění druhým by měla začít jinde, ne v očekávání lítosti druhých, ale v učení se lásce.
Odpusť nám naši pýchu, když chceme druhým jejich cestu k odpuštění moralistně komplikovat.

L 9,57–62 * Ef 5,1–9 * Ž 141

Čtení na 3. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.