Čtení na 14. ledna 2011

I řekl jsem: "Panovníku Hospodine, odpusť prosím! Jak Jákob obstojí? Je tak nepatrný!" Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," řekl Hospodin.
Am 7,2-3


Anděl mluvil k Josefovi: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.
Mt 1,21


Příběh proroka Ámose vypráví o úpěnlivé modlitbě. Prorok citlivě vnímal předpovědi o Božích soudech a zpráva o zničujících přírodních živlech ho polekala. Kobylky sežerou úrodu a následné požáry dokončí dílo zkázy. První sklizeň, která vždy patřila králi, bude ohrožena. Zničí-li kobylky první úrodu, nebude z čeho odvést daně a odvody. Druhá sklizeň, tak důležitá pro obživu rodiny, bude rovněž ohrožena. Co se dá dělat proti takové hrozbě? Prorokovi k záchraně národa zůstala jediná zbraň: Modlitba. Proto slyšíme jeho zoufalý výkřik: "Pane Bože, odpusť!" Prorok byl součástí společenství, které bylo slabé a malé. Dokáže být Bůh milosrdný? Bude schopen odvrátit přicházející krizi? A Hospodin odpověděl: "Nestane se to!" Bůh je věrný a na jeho odpověď se můžeme i my ve všech krizích života spolehnout.

L 12,49-53 * Gn 6,5-22

Čtení na 14. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.