Úterý 16. ledna

Nebudeš toužit po domě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
Dt 5,21


Tehdy všem řekl: „Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku.“
L 12,15 (B21)


Umění spokojit se s málem je vzácnou ctností. Žel, dnes se moc nenosí – vždyť pro každého je něčím přirozeným zabezpečit nejdříve sebe sama. To si myslí naprostá většina lidí. Boží přikázání nás učí dívat se očima druhých, bližních, kteří jsou vedle nás. Jedná se o určitý životní postoj, o to, abychom nebyli zahleděni jen do sebe, ale byli s to pochopit i stanovisko ostatních, a navíc abychom dbali na jejich dobro. Život nespočívá v hromadění majetku, nýbrž ve vztazích s druhými. Bůh je tak bohatý, že naše požehnání nemusí být na úkor druhých.
Pomoz mi, Pane, aby pro mne žádná věc nebyla vzácnější než druhý člověk. Než ty sám.

Ř 9,31–10,8 * Dt 3,12–29

Čtení na 16. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.