Středa 21. srpna

Chci nést Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila.
Mi 7,9


Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Jk 4,10


Tři nepatrná písmena. Skoro nic, a dokážou vše obrátit naruby. ALE. Je to hezké, ale… Chtěla jsem přijít včas, ale… To, co jsem udělala, nebylo správné, ale… Žijeme v době výmluv a vysmekávání se z odpovědnosti vždy, když se situace nevyvíjí v náš prospěch. Mýlit se je lidské, ale svalit vinu na jiné je ještě lidštější. Prorok Micheáš však jedná jinak, nevymlouvá se, nesvaluje vinu na okolnosti, na jiné lidi. Pokorně skloní hlavu a nese Hospodinův hněv. Ale nejedná fatalisticky, v depresi, sebemrskačství. Očekává na Boží zaslíbení. Ví, že se Hospodin „opět nad námi slituje“ (v. 19).
Pane, nauč mě s pokorou přijímat tvé ponaučení i trest. Vím, že to děláš proto, abys mě vychovával a měnil k obrazu svému. Chci si připomínat tvou svatost a věřit ve tvé milosrdenství.

1K 10,23-31 * Mt 10,34-42

Čtení na 21. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.