Neděle 8. září, 12. neděle po Trojici

Zde je můj služebník. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.
Iz 42,1


Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
J 18,37


Možná jste se někdy zúčastnili soutěže nebo výběrového řízení. To jsou situace, kdy si člověk přeje, aby byl tím vyvoleným. A když vám někdo řekne, že si vás oblíbil, že jste jeho vyvolený(á) - to je výsada a čest, která obrátí život naruby! A co když to řekne Hospodin? „Zde je můj služebník, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení…” I to je veliká výsada a čest. Ale i pověření ke službě: Hospodinův vyvolený má nést do světa výrok soudu. Rozsudek? Spíš naději, že se prosadí Boží spravedlnost! Ale kdo unese tohle vyvolení?
Chválíme tě, Kriste, žes podstoupil nemilosrdný soud lidí, abys otevřel cestu dobré a milosrdné Boží spravedlnosti. I dnešní neděle je oslavou vzkříšení, oslavou tvé moci, která je větší než moc hříchu. Ať obrátí i můj život naruby všude, kde je toho třeba.

Mk 7,31-37 * Sk 9,1-20 * Ž 78,1-31

Čtení na 8. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.