Pondělí 21. října

Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce?
Ez 34,2


Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
Fp 2,4


Mnozí pastýři Božího lidu Izraele se svému povolání zpronevěřili. Měli pečovat o svěřené duše, jenomže přednostně pečovali o svůj vlastní prospěch. Vrchní Pastýř je začal volat k odpovědnosti. Řekl jim o své bolesti nad situací svých ovcí. Řekl jim o ceně lidských životů. Bůh je Pastýř, kterému jde o to, aby pro něčí sobectví a lhostejnost nemusely jeho ovce bloudit a být vydány napospas nebezpečí. Nakonec přišel den, kdy Bůh daroval svému lidu opravdu dobrého davidovského Pastýře. Ježíš vedl a stále vede svůj lid na dobré pastvy a všemožně o něj pečuje. Umožňuje nám všem, abychom pod jeho vedením uprostřed Božího lidu poznávali, co je k prospěchu všech, a pečovali jedni o druhé.
Pane Ježíši, děkuji ti za pastvu, na kterou mě dnes vedeš. Kéž rozpoznávám, jak se o vše vzácné mohu dělit s ostatními.

Mt 6,1-4 * Tob 1,1-10 nebo Jb 1,1-22

Čtení na 21. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.